فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور احداث هتل ۴ ستاره در منطقه آزاد اروند

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد طرح سرمایه گذاری ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح دارای توان مالی، فنی و اجرایی واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 96/07/16 لغایت 96/07/19 جهت دریافت و تا پایان وقت اداری مورخ 96/07/30 برای تحویل اسناد فراخوان طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

 

نام طرح: واگذاری و فروش یک قطعه زمین در سایت گردشگری (جنب باشگاه قایقرانی سابق) به منظور احداث هتل 4 ستاره

مبلغ سرمایه گذاری اولیه (ریال): 50,000,0000,000 ریال اسناد فراخوان به صورت اینترنتی و صرفا از طریق سایت سازمان منطقه آزاد اروند قابل دریافت می باشد.

محل تحویل پاکت ها: دفتر مدیریت توسعه و تسهیل سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند.

هرگونه اطلاع رسانی رسمی و اخبار مرتبط با فراخوان از طریق بخش مناقصات و مزایدات سایت سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلاع کلیه متقاضیان خواهد رسید.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان قید گردیده است.

هزینه چاپ آگهی به عهده سرمایه گذار منتخب می باشد.

مسیر دریافت اسناد فراخوان از طریق سایت:

الف) سایت سازمان منطقه آزاد اروند – خدمات الکترونیک – امور قراردادها- سامانه جامع معاملات

ب) سایت سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند – اخبار و اطلاعیه آدرس سایت اینترنتی: www.arvandfreezone.com

نوشتن دیدگاه