خوزستان طلایه‌دار کاروان‌های راهیان نور

خوزستان به‌ واسطه هشت سال دفاع مقدس علاوه بر داشتن پدیده‌های طبیعی و بناهای تاریخی به جای‌مانده از تمدن‌های پیشین، میزبان کاروان‌های راهیان نور در دو هفته نخست سال نو شمسی است.

سرزمین ایران در فصل بهار برای مسافران نوروزی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری بسیار فراوان دارد که استان خوزستان به‌واسطه هشت سال دفاع مقدس علاوه بر داشتن پدیده‌های طبیعی و بناهای تاریخی به جای‌مانده از تمدن‌های پیشین، میزبان کاروان‌های راهیان نور در دو هفته نخست سال نو شمسی است.

این استان با مساحتی بالغ بر 67 هزار و 282 کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران قرار دارد که از شمال به استان لرستان، از شمال شرق به استان اصفهان، از شمال غرب به استان ایلام، از شرق و جنوب شرقی به استانهای چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب به خلیج فارس و از غرب به کشور عراق محدود می‌شود.

ج‍م‍‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ون‍‍ی‌ ‌است‍‍ان‌ 4 م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ و 234 ‌ه‍ز‌ار ن‍ف‍ر ب‍ر‌آورد ش‍ده‌ ک‍ه‌ 33 درص‍د ‌آن‌ ر‌ا روس‍ت‍‍ایی‍‍ان‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍‍ی‌د‌ه‍ن‍د؛ ‌ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ‌از م‍ج‍م‍و‌ع‌ ج‍م‍‍ع‍ی‍ت‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌، 92/50 درص‍د ر‌ا م‍رد‌ان‌ و 8/49 درص‍د ‌آن ر‌ا زن‍‍ان‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ د‌اده‌‌‌ان‍د. ‌آب‌ و‌ ه‍و‌ا‌ی‌ ت‍‍اب‍س‍ت‍‍ان م‍ن‍‍اطق‌ ک‍و‌ه‍س‍ت‍‍ان‍‍ی‌ و م‍رت‍ف‍‍ع‌‌ اس‍ت‍‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ م‍‍ع‍ت‍دل‌ و زم‍س‍تان‌های آن س‍رد است.

در ن‍و‌اح‍‍ی‌ ک‍و‌ه‍پ‍‍ای‍ه‌ا‌ی‌ این استان اقلیم‌ ‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ب‍ی‍‍اب‍‍ان‍‍ی‌ دارد و ن‍و‌اح‍‍ی‌ پ‍س‍ت‌ و ج‍ل‍گ‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ج‍ن‍وب‌ و ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍‍ی‌ خوزستان آب و هوا ب‍ی‍‍اب‍‍ان‍‍ی‌ است.

زم‍س‍ت‍‍ان‍‍ه‍ا‌ی‌ ‌این اس‍ت‍‍ان ب‍ه‌وی‍ژه‌ در ن‍و‌اح‍‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ و ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍‍ی‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌ع‍م‍دت‍‍ا ک‍وت‍‍اه‌، م‍‍ع‍ت‍دل‌ و ت‍‍اب‍س‍ت‍‍ان‍‍ ه‍‍ا‌ی‌ ‌آن‌ طولان‍‍ی‌ و گ‍رم‌ ‌اس‍ت‌ ب‍ه‌ طور‌ی‌ ک‍ه‌ ح‍د‌اک‍ث‍ر م‍طل‍ق‌ درج‍ه‌ ح‍ر‌ارت‌ در ش‍‍ه‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ا‌ه‍و‌از، ‌آب‍‍اد‌ان‌ و دزف‍ول‌ در ت‍‍اب‍س‍ت‍‍ان‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ 50 و 41 و 50 درج‍ه‌ م‍‍ی‌رس‍د؛ م‍‍ع‍م‍ولا در ت‍ی‍رم‍‍اه‌ ب‍ه‌ ب‍‍الات‍ری‍ن‌ ح‍د خ‍ود و در ب‍‍ه‍م‍ن‌‌م‍‍اه‌ ب‍ه‌ پ‍‍ایی‍ن‌ت‍ری‍ن‌ م‍ی‍ز‌ان‌ خ‍ود در طول‌ س‍‍ال‌ م‍‍ی‌رس‍د و در ‌ای‍ن‌ ن‍‍اح‍ی‍ه‌ ت‍‍ع‍د‌اد روز‌ه‍‍ا‌ی‌ ی‍خ‍ب‍ن‍د‌ان‌ ب‍س‍ی‍‍ار ‌ان‍دک‌ ‌اس‍ت‌.

در خوزستان به علت ارتفاع پایین بخش‌هایی از این استان، در قسمتی از کرانه‌ها توسط دریا و در سایر نقاط به واسطه جریان رودخانه‌ها، باتلاق‌های وسیعی به وجود آمده که به واسطه آب دائمی و زیاد به اسم «هور» معروفند و هورالعظیم، هور مزرعه و هور دورق از این جمله هستند.

* هنوز هم باور نبودن همت برایم سخت است

شب وحشتناکی بر من گذشت. به هر مشقتی که بود، صبر کردیم تا صبح. دیگر برای مان یقین حاصل شد که حتما برای او اتفاقی افتاده. بعد از نماز صبح، عباس کریمی گفت: «سعید، تو همین جا بمون، من می رم به سر قرارگاه نجف، ببینم موضوع از چه قراره!»

رفت و اصلا نفهمیدیم چقدر گذشت، که برگشت؛ با چشم هایی مثل دو کاسه خون، خیس از اشک، عباس، عباس همیشگی نبود. به زحمت لب باز کرد و گفت: «همت و یک نفر دیگر سوار بر موتور، سمت «پد» می‌رفتند که تانک بعثی آن ها را هدف تیر مستقیم قرار داد و شهید شدند».

درحالی که کنار آمدن با این باور که دیگر او را نمی بینم، برایم محال به نظر می رسید. کم کم دستخوش دلهره دیگری شدم؛ این واقعه را چطور می بایست برای بچه رزمنده های لشکر مطرح می کردیم؟! طوری که خبرش، روحیه لطیف آن ها را تضعیف نکند.

هنوز هم باور نبودن همت برایم سخت است، بدجوری ما را چشم به راه گذاشت ... و رفت.

*شلمچه همیشه بوی خوش عطر بهار را دارد

شلمچه خاک و بویش عطر شهادت را در خود دفن کرده و این مکان تجلیگاه زوار و عاشقان بسیاری است که هر ساله با هر نوع پوشش و عقیده‌ای از هر قشر و در هر سنی دل به دریای شهادت این خاک مقدس زده و با پای برهنه همچون سبک‌بالان عاشق کربلایی، راه شهادت را از لابه‌لای ذرات طلایی آن می‌جویند.

این مکان علاوه بر زیبایی ظاهر، باطنی سرشار از جلوه و ایثار در خود نهفته که زوار عازم کربلای معلی را از چشمان نافذ و سهمگین خود عبور می‌دهد.

این مهم هر ساله با فرا رسیدن سال نو و حضور کاروان‌ها راهیان نور و مسافر نوروزی بیشتر رنگ و بو پیدا کرده و مردم اقصی نقاط کشور را به تکاپو برای رسیدن به الگو شهید راه حق رهنمون می‌کند.

عشقی که در چشمان این زائران موج می‌زند و پاهایشان را بی‌اراده با سختی‌های مسیر پرقوام؛ بسیار بی‌وصف و باورنکردنی است.

اگر کنج خلوتی بیابی، چشم‌ها را ببندی و گوش به سکوت شلمچه بسپاری، ترانه غم‌انگیز شهدا را به خوبی خواهی شنید؛ آنها که از خاکریزهای جنون گرفته شلمچه گذشتند و دیگر بازنگشتند.

به راستی زیبایی را در اینجا باید جست و رنگ گلگون کفن شقایق‌های آرام و بی‌جان را باید در اینجا شست؛ در جایی که بهشت، برزخ و دوزخ هر سه را می‌توان با خاک پاکش غسل داد و معطر ساخت.

اما به راستی شلمچه همیشه بوی خوش عطر بهار را با خود به همراه دارد.

 

گزارش از: مریم خبازی

نوشتن دیدگاه