اطلاعیه مهم شورای نگهبان در باره قرائت اسامی نامزد ها در آرای ماخوذه

اداره کل امور انتخابات شورای نگبان در پاسخ به سوالات مکرر استان ها در اطلاعیه ای درباره قرائت برخی آراء نامزد های ریاست جمهوری نکاتی متذکر شد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:‌

1- اگر در برگ رأی نام یا نام خانوادگی نامزد انتخابات غلط املایی داشته باشد، ولی همچنان بتوان آن را به نام نامزد خواند، برگ رأی صحیح بوده و بنام نامزد مربوطه خوانده می شود.

به طور مثال: روحانی به نام آقای حسن روحانی، میرسلیم به نام آقای سید مصطفی آقامیرسلیم، رئیسی به نام آقای سیدابراهیم رئیس الساداتی و هاشمی طباء به نام آقای سیدمصطفی هاشمی طباء خوانده می شود.

2- در صورتی که برگ رأی فقط نام نامزد از قبیل حسن، ابراهیم (سید ابراهیم) و مصطفی (سید مصطفی) نوشته شده باشد، صحیح بوده و به نام نامزد مربوطه خوانده می شود.

3- در صورتی که برگ رأی فقط مصطفی یا سید مصطفی نوشته شده باشد، به تناسب آراء فرد در شعبه به نام آقایان آقامیرسلیم و هاشمی طباء خوانده می شود.

4- در صورتی که برگ رأی یکی از عناوین ذیل به تنهایی نوشته شده باشد به نام سید ابراهیم رئیس الساداتی خوانده می شود رئیس السادات - رییس السادات - رئیسی - رییسی - رییس - سادات - ساداتی مراتب جهت اطلاع رسانی فوری به ناظرین شعب اخذ رأی حضورتان ارسال می شود.

نوشتن دیدگاه