211 هزار و 800 نفر واجد شرایط رای در آبادان

معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان گفت: بر اساس آخرین آمارها، این شهرستان 211 هزار و 800 نفر واجد شرایط رای دادن دارد.

عزیزالله شهبازی افزود: 6 هزار و 800 نفر رای اولی نیز برای نخستین بار در تعیین سرنوشت خود مشارکت سیاسی و اجتماعی دارند.

وی اظهار داشت: 165 شعبه رای گیری در این شهرستان، آراء مردم را جمع آوری می کنند که از این تعداد 103 شعبه شهری، 62 شعبه روستایی، همچنین 158 شعبه ثابت و 7 شعبه سیار است.

شهبازی گفت: نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهر آبادان 9 نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذ رأی فـقط اسامی تعداد حداکثر 9 نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

وی اظهار داشت: در شهر اروندکنار و چوئبده تعداد اعضای شوراها پنج نفر است و باید اسامی پنج نامزد در تعرفه های اخذ رای نوشته شود.

معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه آبادان گفت: چهار هزار و 500 عامل اجرایی در این شهرستان، در برگزاری انتخابات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستای شهرستان مشارکت دارند.

فرماندار آبادان اضافه کرد: تمامی تمهیدات و تدارکات لازم برای برگزاری انتخابات سالم در شهرستان آبادان فراهم است و از ساعت هشت صبح اخذ رای آغاز شد.

پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستان و یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همزمان با سراسر کشور در استان خوزستان و شهرستان آبادان آغاز شد.

نوشتن دیدگاه