آگهی اسامی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

ستاد انتخابات کشور، آگهی اسامی نامزدهای این دوره از انتخابات را منتشر کرد.

در متن آگهی اسامی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمده است:

در اجرای ماده 60 قانون انتخابات ریاست جمهوری ، اسامی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران که صلاحیت آنان مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفته است به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعلام می گردد:

1- آقای سید مصطفی آقامیرسلیم - مشهور به میرسلیم - فرزند سیدجلال -کد نامزد 33

2- آقای حسن روحانی - فرزند اسدالله - کد نامزد 55

3- آقای سید ابراهیم رئیس الساداتی - مشهور به رئیسی - فرزند سید حاجی - کد نامزد 66

4- آقای سید مصطفی هاشمی طبا - فرزند سید ابوالقاسم - کد نامزد 88

نوشتن دیدگاه