توضیح دبیر ستاد انتخابات خوزستان درباره دلیل تعدد کاندیداهای شورا

دبیر ستاد انتخابات خوزستان درباره تعدد کاندیداهای شورا در استان و دشواری بررسی صلاحیت همه کاندیداها از سوی مردم، گفت: انتخابات شورای شهر یک مشارکت شهروندی است و نمی‌توان شهروندان را از انتخاب شرعی خود محروم کرد؛ مردم باید در انتخاب خود هوشمندانه عمل کنند.

حبیب‌الله فضل‌الله‌پور در خصوص تعداد بالای داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و این‌که آیا بهتر نبود در روند تایید صلاحیت‌ها معیارهای سخت‌گ یرانه‌تری در نظر گرفته می‌شد، عنوان کرد:‌ بحث انتخابات شورای شهر یک مشارکت شهروندی است و نمی‌توان شهروندان را از انتخاب شرعی خود محروم کرد.

وی افزود: برای تایید صلاحیت‌ها، معیارهایی از جمله میزان تحصیلات، سن و ... وجود داشتند و اگر کسی شرایط لازم را دارا است، نمی‌توان از او چشم‌پوشی کرد.

دبیر ستاد انتخابات خوزستان گفت: در واقع ما باید دارای نظام شهروندی باشیم و به‌عنوان یک شهروند عمل کنیم و مطالبه‌گری را به مولفه‌های انتخاباتی اضافه کنیم؛ از سوی دیگر مردم باید در بحث انتخاب هوشمندانه عمل کنند و با در نظر گرفتن برنامه‌ه ای هر کاندیدا، رای خود را به صندوق بیاندازند.

فضل‌الله‌پور با بیان اینکه تکثر داوطلبان موضوع مهمی نیست، افزود: اگرچه ممکن است این مسأله روند اجرایی انتخابات را پیچیده کند، اما در نهایت مردم هستند که نامزد اصلح را انتخاب خواهند کرد.

نوشتن دیدگاه