نحوه تردد خودروهای پلاک اروند تا مرکز استان

نظر به مصوبه شماره 203316/ت 047621 مورخ 14/10/1390 هیئت محترم دولت در خصوص تردد خودروهای پلاک گذاری شده در منطقه آزاد اروند تا مرکز استان به منظور جذب و حمایت از سرمایه گذاران و انتفاع مردم شهرستانهای آبادان و خرمشهر از مزیت های منطقه آزاد اروند ، شیوه نامه ذیل جهت تردد خودروهای مذکور اعلام و در چارچوب مقررات مناطق آزاد قابل اجراء خواهد بود.

 

ماده یک : تعاریف

1- استفاده کنندگان مشمول مصوبه :

1-1 : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن و مستقر در شهرستانهای آبادان و خرمشهر که سکونت و استقرار آنها بر اساس ماده سه و چهار همین شیوه نامه احراز و توسط مدیریت گمرک سازمان منطقه آزاد اروند تایید می گردد .

1-2 هر گرنه نقل و انتقال مالکیت خودروهای با پلاک منطقه آزاد اروند بایستی با رعایت کلیه مفاد شیوه نامه حاضر بوده و هرگونه تخلف در این رابطه موجب خواهد شد که امتیاز خودرو و بهره برداری از تهسیلات به طور کل لغو گردد .

2- تعیین محدوده مرکز استان

2-1: تا پلیس راه اهواز در ابتدای محور اندیمشک

2-2 : تا پلیس را اهواز در ابتدای محور رامهرمز

3-2 : تا پلیس راه اهواز در ابتدای محور ماهشهر ( اتوبان اهواز – ماهشهر )

4-2 : تا ابتدای محور ملاثانی تقاطع کمربندی شمالی اهواز

5-2 : تا کیلومتر 5 جاده اهواز – حمیدیه

طبق نقشه پیوست

 

ماده دو : محدوده تردد به مرکز استان

1- تردد خودرو فقط تا مرکز استان ( اهواز ) می باشد و مسیر آن طبق نقشه تعریف شده در بند 2 ماده یک و طراحی شده سیستم Gps می باشد .

تبصره 1 : چنانچه صاحب خودرو خارج از مقررات اشاره شده عمل نماید ، تخلف محسوب می گردد و با متخلفین طبق مقررات مربوط و دستورالعمل اخذ خسارت مصوب هیات مدیره منطقه آزاد اروند رفتار خواهد شد .

تبصره 2 : مسیرهای تردد به مرکز استان فقط محورهای آبادان – اهواز و خرمشهر – اهواز می باشند .

 

ماده سه : مدارک تشخیص سکونت اشخاص حقیقی

1- ارائه سند مالکیت ، اجاره نامه ، قبوض آب و تلفن محل سکونت به کلانتری محل سکونت و اخذ تائیدیه .

2- ارائه گواهی تحصیلی فرزندان از مدارس شهرستان های آبادان و خرمشهر در صورت داشتن فرزند محصل

3- ارائه گواهی اشتغال بکار به همراه لیست بیمه

تبصره 1: هر شخص حقیقی دارنده گواهینامه راهنمایی و رانندگی در سال می تواند یک سند خودرو به نام داشته باشد و حداکثر در هر خانوار دو دستگاه خودرو مشمول این آیین نامه بوده و امکان استفاده از تسهیلات را دارد . تبصره 2 : در خصوص اشخاصی که محل سکونت آنها از شهرستان های آبادان و خرمشهر تغییر می کند استفاده از این تسهیلات منتفی خواهد شد .

 

ماده چهار : مدارک تشخیص استقرار اشخاص حقوقی

1- تائیدیه دستگاه صادر کننده مجوز فعالیت 2- ارایه سند مالکیت ، اجاره نامه ، قبوض آب و برق و تلفن محل استقرار به کلانتری محل و اخذ تاییدیه

تبصره 1 : در خصوص اشخاص حقوقی که محل فعالیت آنها از شهرستانهای آبادان و خرمشهر تغییر می کند استفاده از این تسهیلات منتفی خواهد شد .

تبصره 2 : تعداد خودروهای اشخاص حقوقی بر حسب مورد با نظر حوزه معاونت سرمایه گذاری مشخص می گردد . تبصره 3 : کلیه مدارک ذکر شده در مواد سه و چهار جهت اخذ مجوز نهایی می بایست به تایید دایره احراز هویت گمرک منطقه آزاد اروند برسد .

 

ماده پنج : شیوه پایش تردد خودروها

1- تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد اروند تا مرکز استان در سامانه GPS تعریف شده ، که بصورت روزانه توسط گمرک سازمان منطقه آزاد اروند کنترل و ره گیری می شود .

 

ماده شش : سایر

1- ضوابط و شرایط حاکم در این شیوه نامه شامل ضوابط تمدید پروانه ورود موقت و اخذ بیمه نامه تضمین گمرک نیز می گردد . تردد بدون مدارک یاد شده تخلف محسوب می شود . با متخلفین طبق دستور العمل رسیدگی به تخلفات و نحوه محاسبه خسارات خودرو های ورود موقت با پلاک منطقه آزاد اروند برخود خواهد شد .

2- مدت زمان اعتبار پروانه ورود موقت خودرو ها شش ماه می باشد و تمدید اعتبار برای صاحبان خودروها الزامی است .

3- خروج بدون مجوز از محدوده مصوب ، همچنین ایجاد اختلال (تعمدی ) در سیستم GPS خودرو علاوه بر جرائم نقدی موجب خواهد شد که در طی حداکثر دو مرتبه ارتکاب جرم ، امتیاز خودرو و بهره برداری از تسهیلات به طور کامل لغو گردد .

این شیوه نامه در شش ماده و دوازده بند و هفت تبصره به تصویب هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند رسیده و از تاریخ 1/11/90 قابل اجراء خواهد بود .

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه