نتایج انتخابات نهم در حوزه های انتخابیه خوزستان اعلام شد.

از سوی رییس ستاد انتخابات استان خوزستان ، نتایج نهایی و رسمی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 14حوزه انتخابیه استان خوزستان اعلام شد.

'حمید قناعتی ' نتایج انتخابات نهم را بدین شرح اعلام كرد:

در حوزه انتخابیه اهواز و باوی از مجموع 457 هزار و 108 رای صحیح ماخوذه' سید شریف حسینی ' نماینده فعلی اهواز با كسب 209 هزار و 880 رای مستقیم به مجلس راه یافت و رقابت برای كسب دو كرسی دیگر میان 'سید شكرخدا موسوی 'با كسب 98 هزار و 983 رای، 'شبیب جویجری' 98 هزار و 909 رای،'ناصر سودانی '92 هزار و 714 رای و 'محمد جعفر فلسفی' با كسب 84 هزار و 46 رای به دور دوم كشیده شد.

سید شریف حسینی نماینده فعلی مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی است و صلاحیت وی دو روز مانده به انتخابات مجلس نهم از سوی شورای نگهبان تایید شد.

در حوزه انتخابیه آبادان از مجموع 102552 رای صحیح ماخوذه 'جواد سعدون زاده' با كسب 27 هزار و 538 رای و با احراز 85/26 درصد آرا مستقیم به مجلس نهم راه یافت و 'محمد سعید انصاری' با كسب 24 هزار و 792 رای و 'سیدحسن دهدشتی 'با 24 هزار و 510 رای ،'غلامرضا شرفی '21 هزار و 175 رای و 'جلیل مختار 'با 20 هزار و 626 رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

سعدون زاده نماینده مردم آبادان در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بوده است.

در حوزه انتخابیه اندیمشك از مجموع 99 هزار و 83 رای 'سید عیسی دارایی' با 63 هزار و 211 رای و احراز 80/63 درصد آرا به عنوان نماینده مردم این شهرستان به خانه ملت راه یافت.

در حوزه انتخابیه بندر ماهشهر،امیدیه و هندیجان نیز از مجموع 143 هزار و 197 رای 'حبیب آقاجری' با 43 هزار و 102 رای حایز اكثریت آرا شد و به مجلس نهم راه یافت.

در حوزه انتخابیه شوش از مجموع 97 هزار و 367 رای 'سید راضی نوری' با كسب 65 هزار و 117 رای به عنوان نماینده این شهرستان در مجلس انتخاب شد.

در حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند از مجموع  121 هزار و 658 رای صحیح ماخوذه 'محمدالسادات ابراهیمی' با كسب 43 هزار و 536 رای به عنوان نماینده منتخب به مجلس نهم راه یافت. ابراهیمی نماینده فعلی مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی است.

در حوزه انتخابیه شادگان از مجموع 68 هزار و 553 رای 'عبدالله تمیمی 'با كسب 21 هزار و 983 رای حایز بیشترین آرا و حد نصاب شد و از سوی مردم این منطقه به مجلس راه یافت.

در حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه از مجموع 73 هزار و 428 رای در این حوزه رقابت میان 'ناصر صالحی نسب 'با كسب 15 هزار و 234 رای و 'هاشم سواری' 12 هزار و 401 رای به مرحله دوم كشیده شد.

در حوزه انتخابیه دزفول نیز از مجموع 151 هزار و 454 رای صحیح ماخوذه 'محمد علی قاسمی ' با كسب 36 هزار و 315 رای و 'عباس پاپی زاده پالنگان' با 33 هزار و 158 رای راهی مرحله دوم انتخابات شدند.

در حوزه انتخابیه بهبهان از مجموع 85 هزار و 145 رای 'عزیزالله سالاری' با 14 هزار و 799 رای و 'محمدباقر شریعتی' با 12 هزار و 577 رای در مرحله دوم انتخابات به رقابت خواهند پرداخت.

در حوزه انتخابیه خرمشهر از مجموع 59 هزار و 740 رای 'عبدالله سامری' با 24 هزار و 962 رای 78/41 درصد آرا این شهرستان را اخذ كرد و به مجلس نهم راه یافت.

در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر از مجموع 96 هزار و 699 رای صحیح 'شمس الله بهمنی' با كسب 33 هزار و 424 رای به خانه ملت رفت.

استان خوزستان 18 كرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد. در استان خوزستان سه میلیون و 29 هزار نفر واجد شركت در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی بودند.

نوشتن دیدگاه