نگاهی به موزه آبادان

موزه آبادان در سال 1338 خورشیدی با مجموعه آثاری از دوره ماقبل تاریخ و آثاری از دوره‌های متــأخر تا دوره قاجاریه و نیز آثاری از هنرمندان کارگاه‌های هنــرهای سنتی راه‌اندازی شد.

در راه‌اندازی این موزه مرحوم علی هانیبال تلاش‌های فراوانی کرد. این موزه یکی از قدیمی‌ترین موزه‌های کشور است. ساختمان موزه با الهام از معماری سنتی ایران شکل گرفته است. این ساختمان دارای گنبدی به ارتفاع 5/22 متـر است که متأثر از گنبد مقبره حـضرت دانیال نبی (ع) در شهرسـتان شــوش است.

موزه آبادان در یک طـبقه و دارای یک تالار اصـلی و دو تالار جـانبی است. تالار اصـلی محل نمایش آثار باسـتانی از جمله آثار به دسـت آمده از شوش (هزاره اول قبل از میـلاد) و آثار دوره‌های صـفوی و قاجــاری از قـــبیل انواع ســکه‌های تاریـخی دوره‌های مختلف، اشیای سفالی و... است.

همچنین آثار مردم‌شناسی و پوشاک سـنتی مردم خوزسـتان (عرب، بختیـاری، قشقائـی، صـائبین مندائی و...) نیز در یکــی از تالارهای جانبی به نمایـش گذاشته شده است.

پس از پـایـان دوران هشت سـاله دفاع مقدس مرمت موزه آبادان آغاز و همزمان با سـالروز شکست حـصر آبادان در تاریخ پنجم مهر 1382 مجدداً بازگشائی شد. همچنین اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان‌های آبادان و خرمشهر در بخشی از ساختمان موزه آبادان قرار دارد.

این موزه در خیابان 15 احمدآباد جنب ساختمان دانشگاه صنعت نفت آبادان واقع شده است.

نوشتن دیدگاه