بومی سازی آیین نامه فرهنگ خانه های منطقه آزاد اروند

سید علی موسوی مدیر آموزش ، تعالی و بلوغ کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند از برگزاری دومین نشست بومی سازی آیین نامه فرهنگ خانه های آبادان و خرمشهر خبر داد.

این نشست با حضور مسئولان، مدیر آموزش ، تعالی و بلوغ کسب و کارهای این سازمان، ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای آبادان و خرمشهر و مدیران فرهنگ خانه ها برگزار گردید و موضوعاتی از قبیل بومی سازی و اصلاح آیین نامه فرهنگ خانه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سید علی موسوی در این خصوص عنوان کرد: این نشست، دومین جلسه با موضوع و محوریت تدوین و طراحی استراتژی برنامه ریزی شده در جهت بازسازی فضای فرهنگی و آموزشی فرهنگ خانه ها در آبادان و خرمشهر است.

موضوعات گوناگونی پیرامون اصلاحات آیین نامه فرهنگ خانه ها و بومی سازی آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در پایان مقرر گردید، اصلاحات انجام شده برای فرهنگ خانه ها ارسال شود تا بعد از تایید نهایی در جلسه شورای نظارت مطرح و تصویب شوند.

نوشتن دیدگاه