صنعت نفت برای بازی‌های دوستانه از آبادان خارج می‌شود

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان برای انجام چند بازی دوستانه از این شهر خارج خواهد شد.

نادر دست‌نشان با هدف هماهنگی بیشتر بین بازیکنان تیمش، برگزاری چند بازی دوستانه را در دستور کار زردپوشان آبادانی قرار داده است.

بر همین اساس صنعت نفت با توجه به گرمای آبادان و نیاز به بازی‌های تدراکاتی، به‌زودی از این شهر خارج خواهد شد.

خبر دیگر از اردوی زردپوشان آبادانی اینکه عقیل اعتمادی، دروازه‌بان صنعت نفت که دچار مصدومیت شده بود از روز گذشته در تمرینات زردپوشان آبادانی حاضر شده است.

در حال حاضر حسن هوری دروازه بان اصلی تیم فوتبال زردپوشان است.

نوشتن دیدگاه