معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد آبادان منصوب شد

طی حکمی از سوی پرویز عسکری رئیس دانشگاه آزاد آبادان، معاون جدید فرهنگی دانشجویی این واحد دانشگاهی منصوب شد.

بر اساس این حکم، علیرضا غلامپور از سمت خود تودیع و به جای وی، محمد اسماعیل غانمی به عنوان معاون فرهنگی دانشجویی این واحد معارفه شد.

نوشتن دیدگاه