پیگیری ارتقای آموزشی و هم افزایی علمی خبرنگاران در منطقه آزاد اروند

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: بحث ارتقای آموزشی و هم‌افزایی علمی خبرنگاران در این حوزه پیگیری خواهد شد.

سید مرتضی نعمت‌زاده صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تمام پیامبران به نوعی خبرنگار و پیام‌آور بودند، اظهار کرد: خبرنگار باید در ارائه اخبار حق را به مردم انتقال و افق را به همه آنها نشان دهد.

وی ادامه داد: خبرنگار باید در اخبار خود مردم منطقه آزاد اروند را امیدوار کند، البته اشکالات را باید گفت اما چهره زیبای اروند را نباید در میان افکار عمومی زشت و سیاه کنیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد اروند با بیان اینکه خبرنگار منطقه آزاد اروند از تراز خاصی برخوردار است، گفت: تا زمانی که امید دیگری را در دل مردم زنده نکرده‌ایم، اجازه ایجاد شرایط نا امیدی را نداریم و این حق مردم است که امیدوار باشند.

وی با بیان اینکه باید مسیر و امید در راه توسعه انسانی باشد، تصریح کرد: بحث ارتقا آموزشی و هم‌افزایی علمی خبرنگاران را دنبال می‌کنم. نعمت‌زاده با بیان اینکه به خبرنگاران عشق می‌ورزم در پایان گفت: امیدوارم ارتباط خبرنگاران با مدیر عامل منطقه آزاد اروند همواره و پیوسته باشد.

نوشتن دیدگاه