تشکیل شورای راهبردی استقرار گمرک در مبادی ورودی منطقه آزاد اروند

سید زین العابدین موسوی به ریاست شورای راهبردی استقرار گمرک در مبادی ورودی منطقه آزاد اروند منصوب شد.

در جلسه شورای معاونین سازمان منطقه آزاد اروند، با حکم اسماعیل زمانی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، دکتر سید زین العابدین موسوی به ریاست شورای راهبردی استقرار گمرک در مبادی ورودی منطقه آزاد اروند منصوب گردید.

اعضای شورای راهبردی مذکور متشکل از موعود شمخانی، معاون فنی و امور زیربنایی، محمدرضا معتمدی، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها، احمد رستمی، معاون توسعه مدیریت، ابراهیم عچرش، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و طمیمیان، مدیر کل حراست سازمان منطقه آزاد اروند است که وظیفه ساماندهی و تعیین تکلیف استقرار گمرک، نحوه ورود و خروج کالا، ورود و خروج اموال به و از منطقه، حفاظت و حراست از حصار مرزی و سیستم های الکترونیکی، حل و فصل مسائل حقوقی، ایجاد راهکارهای فرهنگی و تدوین دستورالعمل های عوارض قانونی و تعامل با گمرک جمهوری اسلامی و … را به عهده دارد.

نوشتن دیدگاه