تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار به منظور احداث مرکز تجاری - رفاهی جنب کنزالمال

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد به منظور اجرای طرح تفصیلی مجموعه تجاری - رفاهی ( جنب کنزالمال ) در منطقه آزاد اروند بر اساس شرایط ارزیابی اقدام به جذب سرمایه گذار نماید.

1- موضوع: سرمایه گذاری به منظور احداث مرکز تجاری - تفریحی ( جنب کنزالمال ) به مساحت 17550 متر مربع ( حداکثر در 4 طبقه) واقع در محدوده منطقه آزاد اروند برابر با آیین نامه اجرایی ، قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی.

2- محل اجرای کار: استان خوزستان ، محدوده منطقه آزاد اروند - شهرستان خرمشهر ، جنب مجتمع تجاری کنزالمال.

3- زمین مورد نظر به طور قطعی واگذار می گردد ( پس از پرداخت ثمن معامله و اتمام پروژه با اخذ پایان کار از سازمان).

4- سرمایه اولیه لازم حدود 1000 میلیارد ریال است.

5- داشتن سابقه کار اجرایی در زمینه مورد نظر.

6- مالک: سازمان منطقه آزاد اروند

7- چنانچه شرکت کنندگان در فراخوان پس از دریافت اسناد ابهامی در خصوص فراخوان یا اسناد مربوطه داشته باشند ، می توانند مراتب را تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/6/3 به مدیریت توسعه و تسهیل سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند کتبا اطلاع نموده و یا در جلسه توجیهی که در همین روز در محل آن مدیریت تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

8- اسناد فراخوان از تاریخ 95/5/23 تا 95/5/27 به فروش می رسد. آخرین مهلت تحویل پاکت فراخوان پایان وقت اداری روز دوشنبه موزخ 95/6/6 است.

9- پرداخت هر گونه هزینه های قانونی متعلقه از جمله هزینه های کارشناسی و همچنین هزینه نشر آگهی فراخوان و غیره به عهده برنده فراخوان می باشد.

10- نشانی اینترنتی فروش اسناد فراخوان:   www.arvandfreezone.com      www.investinarvand.ir

11- هیات کمیسیون اقتصادی و املاک ، پس از محاسبه امتیاز پیشنهاد دهندگان که اسناد فراخوان را در مهلت مقرر تحویل داده اند نسبت به اعلام نتیجه و بررسی ارزیابی و معرفی اشخاصی که حداقل امتیاز لازم معیارهای ارزیابی کیفی را به دست آورده باشند اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد و در نهایت از طریق مذاکره و انتخاب بهترین گزینه عمل خواهد شد.

نوشتن دیدگاه