طرح های برتر مسابقه معماری در منطقه آزاد اروند معرفی شدند

سه طرح برتر اولین مسابقه معماری منطقه آزاد اروند، با حضور طراحان برگزیده و داوران در حوزه هنرهای معاصر آبادان معرفی شد.

مدیر اطلاعات جغرافیایی و شهرسازی سازمان منطقه آزاد اروند در حاشیه برگزاری این مراسم گفت: طرح برگزیده اول به گروه میکرومگا، طرح برگزیده دوم اثر بابک مستوفی صدری و اثر سوم متعلق به آقای پورحسنی است که از میان 22 طرح ارسالی به دبیرخانه مسابقه انتخاب شدند.

حمید رحیمی افزود: 120 طرح با موضع طراحی در ورودی به جمهوری اسلامی ایران در مرز شلمچه به دبیرخانه مسابقه ارسال شد که از میان طرح ها رسیده 22 طرح به مرحله نهایی راه یافت.

وی اظهار داشت: نحوی برگزاری مسابقه بر اساس شیوه شورای عالی معماری شهرسازی کشور و بدون دخالت کارفرما در انتخاب طرح ها برگزار و سه طرح برتر را بیشترین امتیاز را آورده بودند انتخاب و معرفی شدند.

رحیمی، برگزاری مسابقات معماری را روشی برای رسیدن به طرح برتر در کنار واگذاری طرح ها به مناقصه و بهره گیری از مجموعه های مشاور به صورت عمومی و محدود دانست و اظهار داشت: در مسابقه فرصت ایده پردازی و ارائه طرح های نو همراه با خلاقیت به شرکت کنندگان داده می شود.

این نخستین مسابقه معماری در سازمان منطقه آزاد اروند است.

مدیر اطلاعات جغرافیایی و شهرسازی سازمان منطقه آزاد اروند افزود: کارگاهی نیز در حاشیه برگزاری معرفی طرح ها برگزار تا ایده ها ارائه شده به نقد گذاشته شود و طراحان و داوران ا زنزدیک ارتباط مستقیم با افراد بومی و با گروهای معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد برقرار تا شاهد پویایی و رشد این رشته در منطقه باشیم.

نوشتن دیدگاه