سرشماری عمومی نفوس و مسکن 25 مهر اجرا می‌شود

هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 برای نخستین بار به دو شیوه مدرن و الکترونیکی در سال جاری اجرا می‌شود.

بر این اساس به‌ منظور کاهش هزینه اجرای سرشماری، برای نخستین بار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشورمان به دو شیوه‌ مدرن و الکترونیکی زیر (بدون استفاده از کاغذ) اجرا می‌شود:

روش خودتکمیلی و ثبت اطلاعات توسط خانوار با استفاده از اینترنت در سامانه‌ سرشماری اینترنتی سرشماری اینترنتی از 3 تا 24 مهر ماه سال جاری با مراجعه‌ سرپرست یا یکی از اعضای مطلع خانوار به سامانه‌ اینترنتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 به آدرس www.sarshomari95.ir و تکمیل فرم خانوار اجرا می‌شود.

در ضمن خانوارها برای ویرایش اطلاعات خود می‌توانند از 22 تا 24 مهر ماه به سامانه‌ی سرشماری اینترنتی مراجعه و اطلاعات خود را ویرایش کنند.

 

روش مصاحبه‌ حضوری و مراجعه‌ی مستقیم مأموران سرشماری به مکان‌های سکونت خانوارها

مصاحبه‌ حضوری مأمور سرشماری با استفاده از تبلت: در این روش مأموران سرشماری از 25 مهر تا 25 آبان 1395 به محل زندگی خانوارها مراجعه کرده و از طریق مصاحبه با یکی از اعضای خانوار، اطلاعات مورد نظر را جمع‌آوری و در تبلت همراه خود ذخیره ‌‌می‌نمایند.

افرادی که از طریق اینترنتی فرم خانوار خود را تکمیل کرده‌اند مجدداً توسط مأمور سرشماری نمی‌شوند بلکه مأمور سرشماری تنها «کد آماری» که از طریق سیستم کامپیوتری یا پیامک به آن‌ها داده شده است را دریافت می‌کند و در تبلت خود وارد می‌نماید.

 

ویژگی‌‌های متمایز سرشماری 1395 چیست؟

در سرشماری 1395 برای نخستین بار در تاریخ سرشماری‌‌های ایران بجای پرسشنامه‌‌ها و فرم‌‌های کاغذی امکان مشارکت هموطنان در سرشماری از طریق اینترنت و جمع‌آوری اطلاعات با ابزار الکترونیکی تبلت فراهم شده است.

پاسخگویان ‌‌می‌توانند از طریق اینترنت پرسشنامه‌‌های سرشماری را تکمیل و ارسال کنند. در این صورت دیگر نیازی به مصاحبه‌ی‌ مأمور آمارگیر با خانوار نخواهد بود.

 

اهداف سرشماری عمومی نفوس و مسکن چیست؟

هدف کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمع‌آوری داده‌‌ها و اطلاعات پایه‌ای درباره تعداد، ساختار و ویژگی‌های عمده افراد جامعه و واحدهای مسکونی کل کشور برای برنامه‌ریزان، سیاستگذاران، دولتمردان، پژوهشگران و سایر کاربران است.

تهیه چارچوب آماری مناسب در زمینه خانوار و مسکن برای اجرای طرح‌های آماری یکی دیگر از اهداف اصلی سرشماری می‌باشد.

 

تاریخچه‌ی سرشماری در جهان و ایران

سرشماری یکی از قدیمی‌ترین روش‌های جمع‌آوری اطلاعات برای تصمیم‌گیری است که سابقه اجرای آن در جهان به حدود 6000 سال قبل بر‌می‌گردد.

اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران در سال 1335 توسط اداره آمار عمومی وابسته به وزارت کشور اجرا شد. پس از تأسیس مرکز آمار ایران در سال 1344، قانون این نهاد را موظف کرد که هر 10 سال یک بار سرشماری عمومی نفوس و مسکن را اجرا کند.

به دنبال تصویب این قانون، مرکز آمار ایران از سال 1345 تا سال 1385 هر 10 سال یک بار سرشماری عمومی نفوس و مسکن را اجرا نموده است.

پس از سرشماری 1385، بنا به پاره‌ای ضروریات و بر اساس مصوبه‌ هیئت وزیران فاصله‌ زمانی سرشماری به پنج سال کاهش یافت. به‌دنبال این مصوبه، مرکز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 را اجرا کرد.

تاکنون 7 سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال‌های 1335، 1345، 1355، 1385،1375،1365، و 1390 اجرا شده‌است.

در سال 1395، مرکز آمار ایران هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن را اجرا می‌کند.

 

چگونه اطلاعات را در سامانه‌ی سرشماری اینترنتی وارد نماییم؟

تکمیل اطلاعات توسط خانوار در سامانه‌ی سرشماری اینترنتی: در این روش سرپرست یا مطلع‌ترین عضو خانوار از روز 3 لغایت 24 مهر ماه سال جاری می‌تواند با مراجعه به سامانه‌ی اینترنتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 به آدرس www.sarshomari95.ir و با وارد کردن شماره ملی سرپرست خانوار به‌عنوان رمز ورود به پرسشنامه‌ی سرشماری دسترسی‌یافته و اطلاعات خانوار خود را در آن وارد کند. پس از تکمیل پرسشنامه و تأیید نهایی آن، عددی تحت عنوان «کد آماری» از طریق کامپیوتر شخصی و یا پیامک در اختیار پاسخگو قرار خواهد گرفت.

حفظ و نگهداری «کد آماری» بسیار مهم است. چرا که اطلاعات پاسخگویان در اینترنت بر اساس «کد آماری» بازشناسی خواهد شد.

بنابراین ضروری است پس از دریافت «کد آماری» آن را چاپ و یا به‌طور دقیق و خوانا یادداشت کرده و در محلی نگهداری نمایند و در اختیار فردی از اعضای خانوار قرار گیرد که معمولاً در طول روز در خانه حضور دارد تا هنگام مراجعه‌ مأمور سرشماری «کد آماری» را به او تحویل دهد.

در صورت مفقود‌ شدن «کد آماری» امکان بازیابی مجدد آن در سامانه‌ی سرشماری اینترنتی نیز برای خانوار وجود دارد. مأمور سرشماری این کد را در تبلت خود وارد کرده و مصاحبه حضوری با خانوار، دیگر انجام نخواهد شد.

در صورتی‌که این کد در اختیار مأمور سرشماری قرار نگیرد و یا به نادرست ثبت شده باشد، مأمور سرشماری مصاحبه از آن خانوار را انجام خواهد داد.

نوشتن دیدگاه