دیده بانی الکترونیکی در شصت کیلومتر از نوار مرزی اروندرود

شصت کیلومتر از نوار مرزی اروندرود با تجهیزات و دستگاه های الکترونیکی کنترل و دیده بانی می شود.

فرمانده پایگاه دریابانی آبادان امروز گفت: تجهیز این پایگاه به شناورهای جدید و تندرو، تامین همه جانبه امنیت آبهای سرزمینی را برای دریابانان ممکن کرده و نیروهای دریابانی با بهره گیری از تجهیزات فنی و الکترونیکی بر نوار مرزی اشراف کامل دارند و با هرگونه تردد غیرمجاز و تجاوز مرزی، برخورد قاطع می کنند.

سرهنگ اسداللهی افزود: هم اکنون شصت کیلومتر از نوار مرزی اروندرود با تجهیزات و دستگاه های الکترونیکی کنترل و دیده بانی می شود و با توجه به اشراف اطلاعاتی و عملیاتی، شناورهای صیادی و تجاری با امنیت کامل می توانند در این آبراه تجاری تردد کنند.

گفتنی است نیروهای دریابانی آبادان، طی یک سال گذشته افزون بر ششصد هزار لیتر سوخت قاچاق، حدود هفتاد تن کالای قاچاق از جمله لوازم خانگی، پوشاک، لوازم الکتریکی و پارچه و همچنین دویست تن برنج و چای قاچاق را کشف و ضبط کردند.

طی ده سال گذشته چهار نفر از پرسنل جان بر کف پایگاه دریابانی آبادان در راه حفاظت از آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و مبارزه با قاچاق کالا شهید شدند.

نوشتن دیدگاه