تبلور همدلی در پتروشیمی آبادان

کارکنان شرکت پتروشیمی آبادان در اقدامی خودجوش و در راستای سیاستهای مقاومتی مقام معظم رهبری، دو تا پنج روز از حقوق خود را به امر بازسازی شرکت اختصاص دادند.

شرکت پتروشیمی آبادان که در چند سال گذشته با آسیبها و مشکلات جدی مواجه شده بود، از اول سال ۹۵ با حضور مهندس جبرائیلی مدیرعامل جدید، دوباره روح تازه ای گرفته است.

مهندس کعب عمیر افزود: تمام پرسنل و کارکنان همراه با برنامه های مدیر عامل شرکت به صورت شبانه روزی و بدون مطالبه اضافه کاری، عزم خود را بر بازسازی شرکت جزم کردند و در اقدامی قابل تحسین و خودجوش در کنار سایر اقدامات پرتلاش خود و در حمایت از برنامه های مدیریت دو تا پنج روز از حقوق خود را در مرداد ماه جاری به امر بازسازی شرکت اختصاص دادند.

وی ادامه داد: تمام پرسنل شرکت عهد بستند در کنار مدیر عامل خود ، شرکت پتروشیمی آبادان را در سال ۹۵ بازسازی و در سال ۹۶ به حداکثر تولید برسانند.

همکاری و همدلی کارکنان این شرکت اقدامی ستودنی و در قالب سیاست مقاومت و همدلی و همراهی بود و الگوی بسیار خوبی برای صنعت و تولید است.

به گفته نماینده کارکنان، پرسنل این شرکت با ایمان و اعتقاد به شکوفایی و پیشرفت کشور و اعتماد کامل به مدیر عامل فعلی، در کنار این اقدام ستودنی اقدامات ارزشمند دیگری نیز در سال ۹۵ انجام دادند که از جمله آن عدم دریافت افزایشات سالیانه قانون کار تا رفع مشکلات شرکت است.

نوشتن دیدگاه