پدیده شرجی در خوزستان تا دوشنبه ادامه دارد

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: رطوبت نسبی هوا و شرجی در استان خوزستان تا روز دوشنبه ادامه خواهد یافت.

کوروش بهادری اظهار کرد: به جز شرجی پدیده دیگری تا روز دوشنبه در استان نخواهیم داشت.

وی گفت: در حال حاضر بستان و شوش با 51 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقاط استان و ایذه با 28 درجه سانتیگراد بالای صفر خنکترین منطقه استان می باشد.

وی گفت: همچنین بیشینه دمای اهواز در روز پنجشنبه 50 درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه دمای آن 32 درجه سانتیگراد بالای صفر است.

بهادری با اشاره به حداکثر میزان رطوبت در استان توضیح داد: شادگان با 87 درصد رطوبت، هندیجان 84 درصد، اهواز و ماهشهر 82 درصد، بستان 80 درصد، آبادان 85 درصد و دزفول با 65 درصد رطوبت به ترتیب بیشترین میزان رطوبت در استان را به خود اختصاص داده اند.

نوشتن دیدگاه