مجوز بازی گلر صنعت نفت آبادان صادر شد

مجوز بازی گلر تیم فوتبال صنعت نفت آبادان صادر شد و این بازیکن می‌تواند برای تیمش به میدان برود.

صنعت نفت آبادان در لیگ شانزدهم با عقیل اعتمادی به توافق رسید تا از این بازیکن به عنوان گلر دوم استفاده کند.

اعتمادی در دو بازی اول تیمش علاوه بر مصدومیت ITC هم نداشت تا نتواند در دو بازی اول تیمش را همراهی کند.

شب گذشته مجوز بازی اعتمادی صادر شد اما او باز هم به دلیل مصدومیت نمی‌تواند به میدان برود.

نوشتن دیدگاه