تصویر / دیدار تیم های صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی تبریز (1)

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

نوشتن دیدگاه