خلاء قانونی در زمینه توقف کار در گرمای شدید

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با بیان این‌که در زمینه توقف فعالیت کارگران در گرمای شدید در قانون کار خلاء قانونی وجود دارد، گفت:‌ ستاد مدیریت بحران هر استان طبق اختیارات خود در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند که ما نیز ملزم به رعایت آن هستیم.

رضا میرانی اظهار کرد: ‌در قانون کار ماده، ‌بند، یا تبصره‌ای که کارفرما را در شرایط آب و هوایی خاص، ملزم به جلوگیری از ادامه فعالیت کارگران کند، وجود ندارد اما این موضوع در اختیارات ستاد مدیریت بحران هر استان قرار دارد.

وی افزود: اگر ستاد مدیریت بحران در جلسات خود طبق شاخص‌هایی که دانشگاه علوم پزشکی ارائه می‌دهد، تصمیمی مبنی بر جلوگیری از ادامه فعالیت کارکنان یا کارگران در شرایط خاص آب و هوایی اتخاذ کند، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قادر است تا کارفرمایان و مجموعه را ملزم به رعایت قانون و دستور ستاد مدیریت بحران کند.

میرانی خاطرنشان کرد: ‌اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبیعتا مجری قانون کار است و در زمینه تعطیل کردن فعالیت کارگران و کارکنان در گرمای شدید هوا، در قانون کار خلاء قانونی وجود دارد و اگر نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری و به قانون کار اضافه کنند، همه ملزم به رعایت آن هستند.

وی عنوان کرد:‌ اگر دولت برای جبران زیان ناشی از توقف فعالیت کارگران در شرایط آب و هوایی خاص تمهیداتی بیاندیشد، کارفرمایان در این شرایط از فعالیت کارگران خود جلوگیری خواهند کرد و در این‌صورت دیگر شاهد مرگ یک کارگر ساختمانی در اثر گرمای شدید نخواهیم بود.

نوشتن دیدگاه