۵۶ هزار مترمربع از خیابانهای فرعی آبادان آسفالت شد

سرپرست شهرداری آبادان گفت: بیش از ۵۶ هزار مترمربع از خیابانهای فرعی شهر آسفالت شد.

حسین زال بهبهانی با اشاره به ادامه روند آسفالت خیابانهای فرعی افزود: تاکنون موضوع انجام آسفالت در مناطق ۱۰۸ هکتاری، بلوار فیه، کوی بهارستان، کوی کارگر، امیرآباد، کوی فتاح به انجام رسیده است.

وی با اشاره به شروع ۳۵ روزه کار آسفالت خیابانهای فرعی اظهار کرد: برای این متراژ از کار، میزان هشت هزار تن آسفالت از طریق سازمان عمران تامین و استفاده شده است.

زال بهبهانی تصریح کرد: در برخی از خیابانها پیش از آسفالت کار زیرسازی نیز انجام شده است.

سرپرست شهرداری آبادان گفت: سه اکیپ از سازمان عمران با همراهی شهرداریهای مناطق سه گانه شهری در این امر مشارکت داشتند.

وی با اشاره به انجام تنظیفات در مناطق سه گانه شهرداری آبادان افزود: همچنین به منظور ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر به شهروندان، موضوع انجام نظافت عمومی شهر به طور خاص در دستور کار شهرداریهای مناطق سه گانه قرار گرفته است.

به گفته بهبهانی، در زمان حاضر این اقدامات همچنان ادامه دارد.

نوشتن دیدگاه