معاون استاندار خوزستان: کسانی که هشت سال اقتصاد کشور را تخریب کردند، کمر به تخریب دولت بسته اند

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: کسانی که طی هشت سال، بنیان های اقتصادی کشور را تخریب کردند اکنون کمر همت را برای تخریب دولت بسته اند.

فرج الله خبیر اظهار کرد: دولت گام های بسیار خوبی را در جهت خدمت به مردم برداشته است گرچه در سطح کشور کسانی که در هشت سال بنیان های اقتصادی کشور را تخریب کردند در تلاشند تا این خدمات را از بین ببرند.

وی با اشاره به این که باید حافظه خود را تقویت کرده و مسایل پیش آمده در گذشته رانباید فراموش کرد گفت: باید کمک کنیم تا حافظه تاریخی تقویت شود زیرا زمان زیادی از آن دوره نگذشته است و به یاد داشته باشیم که چه شرایطی در کشور رقم خورد.

خبیر ادامه داد: همه به یاد داریم زمانی که دولت در سال 92 سرکار آمد، وضعیت اقتصادی و ارایه خدمات در کشور در آشفتگی بود و در مراکز درمانی بیماران و همراهان بیماران چه دغدغه های را داشتند.

وی گفت : هنوز ؛ فاصله زیادی از آن سال ها نگذشته و همه به یاد داریم و شرایط را لمس کردیم و دولت تدبیر و امید با تلاشهای زیادی توانست آن وضع را کنترل کند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان تاکید کرد: دولت کنونی به رغم تحریمها و تهدیدهای موجود در ابتدای روی کار آمدن برای کنترل تورم و بی ثباتی در اقتصاد قدم های اساسی برداشت و توانست تورم بسیار بالا را متوقف و رشد آن را منفی کند.

وی گفت: دولت تدبیر و امید با تلاشهای انجام شده توانست تورم 44 درصدی را به زیر 10 درصد برساند و در حال حاضر تورم را تک رقمی کرده است و این کار کوچکی نیست.

خبیر گفت:برخی برجام را کاری کوچک می شمارند و می گویند که هر دولتی که سرکار می آمد توافق حاصل می شد در صورتی که اینچنین نیست و کار بزرگی انجام شده است.

خبیر گفت: برجام محصول و دستاورد هنر دیپلماسی دولت و اقتدار نظام بود و البته باید در نظر گرفت که تنها چند ماه از اجرای برجام می گذرد و باید تحمل و صبر کرد زیرا حضور مشارکت مردم در صحنه اقتصادی می تواند کارساز باشد.

نوشتن دیدگاه