کعبی: کارکنان نباید قربانی حقوق نجومی مدیران شوند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کارمندان نباید قربانی حقوق های نجومی مدیران دستگاه های خود شوند چرا که برخی دستگاه ها به دنبال منحرف کردن اصل موضوع هستند.

عامر کعبی اظهار کرد: حقوق های نجومی برخی مدیران که در مدت اخیر رسانه ای شده است چندان امر پسندیده ای نیست به همین دلیل شدت عمل و سرعت عمل در برخورد با مدیران متخلف در این خصوص لازم و ضروری است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خوشبختانه دولت از چنین مدیرانی حمایت نکرد و اعلام کرده قصد دارد طبق قانون با آنها برخورد کند. همچنین دولت به سرعت مقررات بازدارنده ای را به بخش های مختلف ابلاغ کرده که این امر باعث ایجاد رضایتمندی در بین مردم شده است.

کعبی با بیان اینکه نمی توان قبول کرد که مسئولان دولتی از وجود چنین حقوق های نجومی بی خبر بوده اند، بیان کرد: باید در این زمینه کمیته حقیقت یاب تشکیل داد که علت سکوت در این مورد چه بوده است زیرا بی شک در شرایط فعلی اینکه دولت اعلام کند که از وجود این حقوق های نجومی که به علت ضعف در قانون بروز و ظهور یافته اند، اطلاع نداشته اند نوعی فرافکنی است.

 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی دستگاه ها برای سرپوش گذاشتن روی مسئله حقوق ها، پاداش و تسهیلات نجومی خود شدت عمل خود را به سمت حقوق کارمندان بی گناه آن دستگاه متمرکز کرده اند، بیان کرد: این مسئله به هیچ وجه پذیرفتنی نیست زیرا کارمندان دولت از زحمتکش ترین قشرهای جامعه هستند که با حقوق های متعارف و در برخی موارد ناچیز در حال خدمات رسانی هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: برای نمونه برخی مزایای کارمندان عادی برخی بانک های دولتی بعد از افشای حقوق های نجومی مدیران خود قطع شده و این امر باعث نگرانی در بین آنها شده است برای همین به دولت و برخی وزارتخانه های قاطعانه اعلام می کنم که کارمندان نباید در این اتفاق نامبارک که برای نظام جمهوری اسلامی ایران تحمل پذیر نیست، آسیب ببینند.

کعبی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در این خصوص ساکت نخواهد بود و تا تعدیل کامل چرخه دریافت حقوق دستگاه های دولتی آرام نخواهد شد زیرا حقوق های نجومی در شرایطی که برای نمونه در خوزستان با این شرایط سخت جوی و رفاهی برخی کارمندان حقوق هایشان کفاف زندگی یک ماهه را نمی دهد یا اینکه برخی جوانان از فرط بیکاری، امیدی به آینده ندارند نوعی ظلم به آحاد جامعه است.

نوشتن دیدگاه