بخشی از بدهی بازنشستگان شهرداری آبادان پرداخت شد

سرپرست شهرداری آبادان از پرداخت بخشی از بدهی بخشی چهار درصد بازنشسته این شهرداری خبر داد.

حسین زال بهبهانی با اشاره به تعویق ۶ ماهه در پرداخت این بدهی اظهار کرد: تاکنون بدهی ۲۰ نفر از بازنشستگان پرداخت شده است.

به گفته وی، برای پرداخت بدهی این ۲۰ بازنشسته شهرداری، ۴۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

سرپرست شهرداری آبادان، تعداد بازنشستگان شهرداری را ۱۵۰ نفر عنوان کرد و افزود: کار پرداخت بدهی مابقی بازنشستگان نیز در دست اقدام است.

شهرداری آبادان از جمله شهرداری های دارای مشکلات عدیده ایست که فراوانی نیروها (نیروی مازاد) مسائل زیادی را دامن گیر این شهرداری کرده است.

نوشتن دیدگاه