اجرای کنترل و پایش کیفیت میکروبی آب آشامیدنی آبادان و خرمشهر

مدیر گروه سلامت محیط معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان از اجرای کنترل و پایش کیفیت میکروبی آب آشامیدنی خبر داد.

جعفر ربیحاوی اظهار کرد: به منظور کنترل و پایش کیفیت میکروبی آب آشامیدنی شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان بیش از 940 نمونه آب در 3 ماهه اول سال‌جاری برداشت شد.

وی اضافه کرد: آزمایشات لازم بر روی نمونه‌های آب مطابق استانداردهای کشوری انجام شد که 66 درصد نمونه‌های برداشتی از مناطق شهری و بقیه نمونه‌ها از مناطق روستایی تهیه شده است.

مدیر گروه سلامت محیط معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: در این رابطه بیش از 7 هزار نمونه اندازه‌گیری کلر باقیمانده آب در محل‌های مختلف شهری و بیش از 27 هزار نمونه موجود مناطق روستایی انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت مغایرت نتایج آزمایشات با استانداردهای موجود، موارد به سازمان‌های متولی اعلام و پیگیری‌ها و مداخلات لازم تا رفع مشکل معمول شده است.

ربیحاوی بیان کرد: در این رابطه تعداد 205 نمونه میکروبی از دستگاه‌های شیرین کننده آب در مکان‌های مختلف از جمله بخش‌های خصوصی، کارخانه‌ یخ‌سازی و استخرهای شنا برداشت شد.

وی خاطرنشان کرد: تمام وسائط نقلیه فعال در این زمینه شناسایی و کدگذاری شد و در فواصل زمانی مناسب توسط کارشناسان بهداشتی، آب توزیعی کنترل و برای انجام آزمایشات مربوطه نمونه‌برداری می‌شود.

نوشتن دیدگاه