تغییرات مدیریتی در معاونت سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند

به پیشنهاد، معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها در سازمان منطقه آزاد اروند و موافقت اسماعیل زمانی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره تغییرات جدیدی در مدیریت های زیرمجموعه آن معاونت، ایجاد می شود.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها، در مدیریت های زیر مجموعه آن معاونت، از تغییرات جدیدی که با موافقت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره صورت پذیرفت، خبر داد.

در این تغییرات جدید، جبار سالم پور، مدیریت صادرات، گمرک و ترانزیت، حسن چراغی، مدیریت توسعه نواحی صنعتی و جبار عبود زاده، مدیریت توسعه و بهبود فضای کسب و کارها را بر عهده گرفتند.

از سویی دیگر، در ساختار جدید معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها، مدیریتی جدید به نام توسعه و تسهیل تولید ایجاد شد که با توجه به تجربه و سوابق درخشان محمد نظارت، این سمت، به وی محول گردید.

این در حالی ست که مدیریت توسعه و تسهیل سرمایه گذاری، که از مهمترین مدیریت های حوزه سرمایه گذاری و تامین منابع آن در منطقه می باشد، با مدیریت محمود عیدان ترک زاده، که از دانش آموختگان رشته اقتصاد و برنامه ریزی است، شکل گرفت.

سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تامین منابع سرمایه و طراحی و تدوین فرآیند تولید و توسعه آن در حوزه های مختلف صنعتی و تجاری و بازرگانی، نظارت بر فرآیند صادرات و واردات کالا در منطقه و تسهیل فضای کسب و کار و مدیریت امور اصناف و بازاریان، از جمله برخی از وظایف معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند می باشد.

نوشتن دیدگاه