عامر کعبی عضو ناظر مجلس در شورای عالی بیمه شد

با رای نمایندگان، عامر کعبی نماینده آبادان به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی بیمه انتخاب شد.

در نشست علنی پیش از ظهر امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی بیمه مورد رسیدگی قرار گرفت که عامر کعبی با ۷۸ رأی موافق از مجموع ۱۷۳ ارای مأخوذه به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی بیمه انتخاب شد.

شورای عالی بیمه از رئیس کل بیمه مرکزی ایران، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون وزارت بازرگانی، معاون وزارت کار و امور اجتماعی، معاون وزارت جهاد کشاورزی، رئیس شرکت سهامی بیمه ایران، مدیرعامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران، یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی، یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی و یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می شود.

وظایف شورای عالی بیمه نیز شامل: رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی، تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده موسسات بیمه قرار گیرد، تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم، تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه، رسیدگی و اظهارنظر نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران در باره عملیات و فعالیت های موسسات بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یک بار باید تسلیم شود، اظهار نظر درباره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود و انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین کرده، است.

نوشتن دیدگاه