کعبی: عضو ناظر مجلس در شورای عالی آمار شد

عامر کعبی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با انتخاب سایر نمایندگان به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی آمار معرفی شد.

عامر کعبی اظهار کرد: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان مردم در خانه ملت اقدام به انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی آمار کردند.

وی افزود: بر این اساس، من با کسب ۱۷۰ رای و علی کاظمی با کسب ۱۳۷ رای از مجموع ۱۹۴ رای اخذ شده به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی آمار انتخاب شدیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این افراد از سوی کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه معرفی شده بودند.

کعبی توضیح داد: شورای عالی آمار به ریاست رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه و با ترکیب: معاون وزارت اموراقتصادی و دارایی با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزارت کشور با معرفی وزیر کشور، معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با معرفی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، معاون وزارت تعاون و امور روستاها با معرفی وزیر تعاون و امور روستاها، معاون وزارت کار و امور اجتماعی با معرفی وزیر کار و امور اجتماعی، معاون وزارت‌صنایع ‌و معادن با معرفی وزیر صنایع و معادن، معاون وزارت بازرگانی با معرفی وزیر بازرگانی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران، معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور با معرفی دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس مرکز آمار ایران است.

 

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تعیین سیاست کلی برنامه‌های آماری کشور و نحوه توزیع فعالیت‌های آماری بین سازمان‌های مسئول، تعیین اولویت‌های آماری کشور، تعیین سیاست جامع در زمینه هماهنگی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مورد استفاده از ماشینهای حسابگر، اظهار نظر در مورد تامین اعتبار اجرای طرحها و فعالیت‌های آماری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی که از محل اعتبارات عمرانی کشور هزینه آن پرداخت می‌شود، اظهار نظر نسبت به ‌آیین‌نامه‌ها و لوایحی که در زمینه آمار تهیه می‌شود و اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که ‌دستگاه‌های اجرائی در زمینه اجرای آمارگیریها با آن مواجه می‌شوند و در شورا مطرح می‌نمایند، از جمله وظایف این شورا به شمار می رود.

جلسات شورای‌عالی آمار حداقل هرسه ماه یک بار و در سایر موارد بنا به دعوت شورای عالی آمار تشکیل خواهد شد. جلسات شورای عالی آمار با حضور هشت نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات شورا با رای موافق حداقل‌ هفت نفر معتبر است.

وظایفی که به منظور هماهنگ ساختن امور انفورماتیک به عهده سازمان برنامه ‌و بودجه قرار دارد به شورای‌عالی آمار محول می‌شود. مصوبات شورای‌عالی آمار ناشی از وظایف و اختیارات مقرر در این قانون برای کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مربوط لازم الاجرا خواهد بود.

وظایف دبیرخانه شورای‌عالی آمار و آیین‌نامه اجرائی آن توسط سازمان برنامه ‌و بودجه تهیه و به تصویب شورای‌عالی آمار خواهد رسید.

نوشتن دیدگاه