نظارت سازمان منطقه آزاد اروند بر فرآیندهای زیست محیطی در منطقه آزاد اروند

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، تعاملات سازمان و ادارات محیط زیست آبادان و خرمشهر را بسیار مطلوب خواند.

دیروز سه شنبه، ۲۲ تیر ماه سال جاری، در سالن کنفرانس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور، گزارش عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ با حضور مهندس توسلی، معاون توسعه مدیریت دبیرخانه، اسماعیل زمانی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نمایندگان سازمان ها و ارگان های نظارتی و دیگر مسئولان مناطق آزاد کشور ، بررسی و ارائه گردید.

اسماعیل زمانی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص ارزیابی زیست محیطی صنایع در منطقه آزاد اروند خاطر نشان کرد: ارزیابی زیست محیطی در منطقه آزاد اروند در دو بخش صنایع بزرگ و صنایع کوچک صورت می گیرد. صنایع بزرگ در حوزه تصمیم گیری سازمان محیط زیست محیط کشور اخذ می شود و دیگر صنایع غیرسنگین و کوچک، در حوزه اختیارات و تصمیم گیری های سازمان منطقه آزاد اروند و کمیته ارزیابی منطقه است که در آن بررسی و ارزیابی می گردد.

عمده فعالیت کمیته ارزیابی زیست محیطی در منطقه آزاد اروند ارزیابی صنایع کوچک و محلی است در حلی که پروژه های همچون کارخانه های فولاد، ارزیابی زیست محیطی خود را از سازمان محیط زیس کشور اخذ می نمایند.

معتمدی، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند در نشست مجمع عمومی صاحبان سهام که به موضوع عملکرد هیئت مدیره این سازمان در سال مالی منتهی به ۹۴ می پردازد، تعاملات سازمان منطقه آزاد اروند و ادارات محیط زیست آبادان و خرمشهر بسیار مطلوب خواند.

وی نتیجه این تعامل را ایجاد کمیته زیست محیطی چند جانبه در منطقه عنوان کرد. رویه تایید فرآیند زیست محیطی صنایع در منطقه آزاد اروند، به دقت و ریزبینی و کارشناسانه انجام می شود و شرکت هایی که اقدام به ارزیابی زیست محیطی انجامی می دهند عموما، مورد تایید سازمان محیط زیست هستند.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند در بخشی دیگر خاطر نشان کرد: طرح جامع و تفصیلی منطقه آزاد اروند، در اختیار یک شرکت پیمانکار به نام ره شهر است که در حال مطالعه و تدوین دقیق آن است و این طرح با توجه به موقعیت جدید اروند و تلفیق آن از آبادان و خرمشهر در توسعه جدید، در حال اجرا و طراحی و برنامه ریزی است.

نوشتن دیدگاه