فعالیت‌ رسمی کشتی «آلیش» در بخش بانوان آبادان آغاز شد

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان از آغاز رسمی کشتی «آلیش» برای نخستین بار در بخش بانوان خبر داد.

پیمان ادیبی با اشاره به برگزاری یک دوره کارگاهی و آموزش این رشته ورزشی اظهار کرد: به منظور شروع و ادامه فعالیت ها در این رشته ورزشی و دستیابی به اهداف مد نظر نیاز به یاری تمامی بخشهای هیئت کشتی داریم.

وی از برنامه ریزی برای اجرای طرح استعدادیابی در جهت توسعه کشتی آلیش ویژه بانوان خبر داد و افزود: هیئت کشتی آبادان به عنوان نخستین فعالیت رسمی خود در بخش بانوان در نظر دارد تا با اجرای طرح استعدادیابی در جهت ترویج این رشته ورزشی و کشف و شکوفایی استعدادها در میان بانوان به ویژه در رده های سنی پایه اقدام کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان اضافه کرد: برای این منظور مربیانی از سوی هیئت کشتی برای اجرای طرح استعدادیابی انتخاب و معرفی شده‌اند تا با شناسایی افراد مستعد بتوانیم گامهای بلندی در جهت پرورش قهرمانان این رشته ورزشی برداریم.

ادیبی با اشاره به ناشناخته بودن رشته کشتی آلیش برای افراد تصریح کرد: آلیش در زبان ترکی به معنای شروع کردن و گرفتن است که به عنوان یک نام بر روی یک نوع کشتی محلی نهاده شده که به آن کشتی با شال نیز می‌گویند.

به گفته وی، از آنجایی که بسیاری افراد با نحوه آغاز و چگونگی فعالیت در این رشته آشنایی ندارند با اجرای طرح استعدادیابی در سطح شهرستان ضمن پرورش قهرمانان خوبی در این رشته این ورزش نیز به مردم معرفی می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان در پایان گفت: طرح مذکور به عنوان نخستین اقدام رسمی در بخش بانوان هیئت کشتی در سال جاری اجرا می‌شود، ضمن آنکه هدف ما برای توسعه کشتی آلیش بانوان آبادان سرمایه‌گذاری در رده‌های سنی پایه است.

نوشتن دیدگاه