شریعتی: عجله ای برای تغییر مدیریت در خوزستان نیست

استاندار خوزستان گفت: عجله ای برای تغییر مدیریت در خوزستان وجود ندارد و فعلا عملکرد مدیران ارزیابی می شوند.

غلامرضا شریعتی اظهار کرد: طبق دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جلسات هفتگی برگزار می شود و مواردی که لازم است یا دستورالعمل نیاز دارد، مصوب و بررسی لازم انجام می شود.

وی افزود: ستادی برای تسهیل موانع تولید و راه اندازی واحدهایی که زیر ظرفیت کار می کنند یا 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند هم تشکیل شده و دولت در راستای اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید داخلی دستورالعملی را صادر کرده و خط اعتباری و تسهیلاتی را از طریق بانک ها مشخص کرده که طبق ضوابط به واحدها اختصاص بدهیم.

شریعتی ادامه داد: واحدها برای راه اندازی و تولید و اشتغال بیشتر به بانک ها مراجعه می کنند و اکنون مقدار زیادی از این اعتبار به واحدها تخصیص داده شده است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: این جلسات را برگزار می کنیم برای بررسی بقیه واحدها و هم بررسی عملکرد بانک ها که هفتگی به ما گزارش بدهند.

وی بیان کرد: در راستای این جلسات، موانع را برطرف می کنیم و اگر اعتبار تمام شد و نیاز به اعتبار بیشتر داشته باشیم دولت اجازه افزوده شدن اعتبارات را می دهد.

شریعتی گفت: دستور رئیس جمهور در راستای شفاف سازی اطلاعات دستگاه ها و دریافتی های نامتعارف را حتما اجرا می کنیم و اگر انجامش را به استان ها واگذار کردند وظیفه خود را انجام می دهیم.

استاندار جدید خوزستان تصریح کرد: فعلا در حال ارزیابی واحدهای حوزه استانداری و حوزه های اجرایی استان هستیم.

شریعتی بیان کرد: خیلی عجله ندارم که مدیران عوض شوند چون با عوض شدن که چیزی درست نمی شود. هر جایی لازم است که برای تسهیل امور جابه جایی مدیران لازم است انجام می دهم در غیر این صورت اصراری به تغییر مدیریت ها ندارم.

نوشتن دیدگاه