مسافران پرواز آبادان ـ مشهد در فرودگاه آبادان سرگردان شدند

تغییر ساعت پرواز آبادان ـ مشهد مسافران این پرواز را در فرودگاه آبادان سرگردان کرده است.

تغییر بدون اعلام قبلی در ساعت پرواز آبادان به مشهد مسافران این پرواز را در فرودگاه بین‌المللی آبادان سرگردان کرده است.

پرواز شماره 3737 شرکت هواپیمایی آسمان که قرار بود ساعت 8 و 30 دقیقه صبح امروز مسافرانش را به مشهد منتقل کند بدون اعلام و اطلاع قبلی به ساعت 14 تغییر پیدا کرد.

این تغییر پنج و نیم ساعته موجب شده مسافران این پرواز در فرودگاه سرگردان شوند.

به گفته مسافران این پرواز، مسئولان دفتر این شرکت هواپیمایی مستقر در فرودگاه آبادان در محل کار خود حضور ندارند و کسی پاسخگوی مسافران نیست.

نوشتن دیدگاه