مرکز تخصصی شنوایی سنجی آموزش و پرورش در آبادان راه اندازی شد

مدیر آموزش و پرورش استثنایی خوزستان از راه اندازی دومین مرکز تخصصی شنوایی سنجی استان در شهرستان آبادان خبر داد.

علی ممبینی هدف از راه اندازی این مرکز در قالب پروژه مهر را خدمت رسانی به مردم شهرهای آبادان، خرمشهر، اروند و شادگان دانست و اظهار کرد: این مرکز شنوایی سنجی در مدرسه استثنایی شمیم برای ارزیابی و سنجش شنوایی نوآموزان به ویژه کودکانی که به مرحله ارزیابی تخصصی ارجاع می شوند، راه اندازی شده است.

وی افزود: در طول سال تحصیلی نیز دانش آموزان عادی مشکوک به شنوایی می توانند با مراجعه به این مرکز به طور دقیق مورد معاینه قرار گیرند.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی خوزستان، اعتبار تجهیزات مرکز شنوایی را بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال ذکر کرد و گفت: این اعتبار از محل مشارکت منطقه آزاد اروند و توسط آموزش و پرورش استثنایی تامین شده است.

ممبینی یادآور شد: مرکز تخصصی شنوایی سنجی به تمام دستگاه های شنوایی و اتاق اکوستیک (ضد صوت) مجهز است.

وی در پایان گفت: بعد از مرکز شنوایی اهواز، تنها مرکزی است که کار خدمت رسانی به دانش آموزان را در تمام طول سال انجام می دهد.

نوشتن دیدگاه