حضور مربی بدنساز ایتالیایی در صنعت نفت آبادان

مربی بدنساز ایتالیایی به تیم صنعت نفت آبادان پیوست.

ویلیام مارکوزی ایتالیایی با عقد قرارداد کار خود را به عنوان مدیر مربیان بدنساز صنعت نفت آبادان آغاز کرد.

وی قراردادش را با حضور در دفتر مدیرعامل صنعت نفت آبادان امضا کرد.

نوشتن دیدگاه