استفاده از توان دستگاه‌ها برای تغییرات مثبت در حوزه بانوان آبادان

دبیر کمیسیون امور بانوان آبادان بر استفاده از توان و پتانسیل های موجود در دستگاه‌های دولتی برای ایجاد تغییرات مثبت در حوزه بانوان و خانواده تاکید کرد.

مهساالسادات محسن فر در نشست جمعی از بانوان فرهنگی و اجتماعی شهرستان آبادان با فرماندار گفت: کانون بانوان و خانه سازمان های مردم می تواند به عنوان محلی برای استفاده از ظرفیت های محلی در راستای هم اندیشی، تبادل افکار و برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های گسترده در سطح شهرستان مورد توجه و بهره وری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بانوان آبادانی حضور چشمگیر خود را در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نشان داده اند، افزود: چنانچه زمینه های لازم برای ظهور و بروز استعدادهای بانوان فراهم شود آنان می توانند عملکرد مؤثرتر و فراگیرتری را در حیطه های مختلف از خود نشان دهند.

به گفته دبیر کمیسیون امور بانوان آبادان، شرکت در دو دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نمونه بارزی از حضور فعالانه و گسترده بانوان آبادانی به عنوان بخش اعظمی از جامعه شهری بود.

محسن فر اظهار کرد: هم اندیشی بانوان و تلاش در جهت استفاده از پتانسیل های موجود در دستگاه‌های دولتی می تواند منجر به هم افزایی و تغییرات مثبت در حوزه زنان و خانواده شود.

وی با بیان اینکه کانون بانوان آبادانی و خانه سازمانهای مردم نهاد محلی برای تبادل اطلاعات و ایجاد اشتغال با برپایی نشست ها، جلسات و برگزاری دوره ها و کارگاه‌های آموزشی سمن ها و بانوان کارآفرین است، تصریح کرد: درون زا و دانش بنیاد بودن از جمله ویژگی های کار آفرینی و دستاوردهای کارآفرینان و سازمانهای مردم نهاد به شمار می رود.

دبیر کمیسیون امور بانوان شهرستان آبادان با تاکید بر وجود ظرفیتهای فراوان برای رونق اشتغال بانوان در آبادان و اهتمام دولت در حمایت از سازمانهای مردم نهاد گفت: با توجه به سیاستها و رویکرد دولت و تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر درون زا بودن و عدالت محور بودن طرحها، شایسته نیست که این ظرفیت ها نادیده گرفته شود.

محسن فر بر لزوم پیگیری همگانی به ویژه نخبگان و کارآفرینان در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد.

نوشتن دیدگاه