اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار به بازسازی تصفیه خانه آب شهید کشتکار آبادان

مدیر آب و فاضلاب روستایی خوزستان گفت: به منظور تامین آب شرب روستاهای شهرستان آبادان 100 میلیارد ریال اعتبار به بازسازی تصفیه خانه آب شهید کشتکار این شهرستان اختصاص یافت.

درویشعلی کریمی سه شنبه در نشست بررسی مشکلات آب شرب و کشاروزی روستاهای شهرستان آبادان در فرمانداری ویژه آبادان افزود: آب شرب مورد نیاز 79 روستای آبادان از تصفیه خانه شهید کشتکار تامین می شود که نیاز است این تصفیه خانه به صورت جدی بازسازی و نوسازی شود.

وی اظهار داشت: از آنجا که بیشتر این روستاها در یک مسیر قرار دارد، بر اساس برنامه زمانبدی، طی مدت زمان یک سال، مشکل آب شرب روستاهای دارای مشکل پس از بازسازی کامل تصفیه خانه شهید کشتکار برطرف می شود.

کریمی با بیان اینکه وضعیت آب شرب روستاهای آبادان مطلوب نیست، گفت: برای به حداقل رساندن مشکلات مردم، به مشارکت همه دستگاه های اجرایی منطقه نیاز داریم.

وی گفت: قرار بود 11 هزار مترمکعب در روز آب شرب با کیفیت مطلوب از طرح آبرسانی غدیر برای روستاهای آبادان تامین شود که با توجه به وضع بحرانی شهر آبادان، تامین این میزان آب امکانپذیر نیست.

مدیر آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان گفت: دو ایستگاه ابوشانگ و ثوامر آب مورد نیاز سه دهستان منیوحی، نصار و شلاحی را تامین می کند که در حال حاضر جوابگوی آب شرب روستائیان نیست.

وی افزود: در صورت تامین 90 لیتر در ثانیه آب از طرح زهشکی و آبیاری به این سازمان می توان به صورت ضربتی بخشی از آب مورد نیاز 47 روستای دهستان های نصار و ابوشانگ را تامین کرد.

طی روزهای گذشته تعدادی از روستاهای شهرستان آبادان با وجود گرمای شدید هوا با مشکل کمبود آب مواجه است.

نوشتن دیدگاه