مهارت افزایی و حرفه آموزی؛ محور اصلی توسعه آموزش در منطقه آزاد اروند

برنامه ریزی اوقات فراغت دانش آموزان کمتر برخوردار شهرستان های آبادان و خرمشهر، در دستور کار مدیریت آموزش، تعالی و بلوغ کسب های سازمان قرار گرفت.

جلسه ای با حضور سید مرتضی نعمت زاده، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، سید علی موسوی، مدیر آموزش، تعالی و بلوغ کسب و کارها، مسعود نژاد حلافی، مدیر کار و امور اجتماعی، روسای آموزش و پرورش و دیگر نهاد های اداری از قبیل ادارات بهزیستی و کمیته امداد و ادارات فنی و حرفه ای آبادان و خرمشهر در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار گردید.

این جلسه در راستای مهارت افزایی و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان کمتر برخوردار شهرستان های آبادان و خرمشهر، تشکیل گردید.

 

سید مرتضی نعمت زاده در این باره گفت: از ارکان مهم توسعه اقتصادی، غنی سازی فرهنگ آموزش مهارت ها و کسب توانایی های کسب و کار مورد نیاز جامعه است. در جامعه پرتوان از مهارت ها و دانش های علمی و تجربی، می توان امید به رشد و شکوفایی اقتصادی داشت.

در این راستا، با برنامه ریزی های مدیریت آموزش، تعالی و بلوغ کسب و کارها، بر آن شدیم تا با هم گرایی فکری و عملی میان نهادهای متولی آموزش، چه در سطح رسمی و دولتی و چه غیر رسمی، نظیر فنی حرفه ای ها، نیازمندی های آموزشی را در جامعه اروند، شناسایی و مسیر رشد و بستر سازی آن را فراهم نماییم.

معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند، افزود: آموزش های فوق بر نامه در شاخه های مختلف علمی، ورزشی، هنری و کار آفرینی، در برنامه های بستر سازی آموزشی در جهت رشد و توانمند سازی فضای کسب و کار و اشتغالزایی این سازمان قرار دارد.

 

در بخشی دیگر، سید علی موسوی، مدیر آموزش سازمان نیز اظهار کرد: در نخستین گام در جهت توانمند سازی و مهارت افزایی دانش آموزان آبادان و خرمشهر، به دنبال شناسایی ۱۱۰۰ دانش آموز کمتر برخوردار هستیم و لذا از کلیه نهاد های مرتبط با موضوع آموزش منطقه، دعوت کردیم تا در این مسیر با هم فکری و اقدام مشترک، بتوانیم، آموزش را به ویژه آموزش های کار آفرینی را در فرآیند تحصیلی دانش آموزان، قرار دهیم.

وی در پایان افزود: مقرر گردید تا تاریخ ۱۵ تیر ماه سال جاری، کلیه نهادهای موضوع هدفمند سازی آموزشی و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، فهرستی از دانش آموزان مورد نظر از دوره های مورد نیاز را پس از مطالعه و نیاز سنجی ، به مدیریت آموزش سازمان ارائه دهند. شایان ذکر است، در لیست ۱۱۰۰ نفری دانش آموزان کم برخوردار، ۴۰۰ نفر خرمشهر، ۱۰۰ نفر، جزیره مینو و ۶۰۰ نفر به آبادان، به علاوه اروندکنار و چوئبده، اختصاص دارد.

نوشتن دیدگاه