سرویس های رایگان اتوبوس های آبادان در لیالی قدر

مدیرعامل اتوبوسرانی آبادان از رایگان بودن سرویسهای اتوبوس در لیالی قدر خبر داد.

علی بچاری اظهار داشت: طبق هماهنگی های انجام شده سرویسهای رایگان برای جابه جایی عزاداران علی ابن ابیطالب در لیالی قدر پیش بینی شده است.

به گفته وی، برای این منظور شش دستگاه اتوبوس پیش بینی شده که در صورت نیاز امکان افزایش آن نیز وجود دارد.

مدیرعامل اتوبوسرانی آبادان افزود: اتوبوسها در پایان آئین لیالی قدر، عزاداران را از محل مصلی نماز جمعه و حسینیه ثارالله به مکانهای مورد نظرشان می رسانند.

بچاری اظهار کرد: این سرویس دهی در شبهای ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۳ ماه رمضان انجام می گیرد.

نوشتن دیدگاه