خبر به گلوله بستن خانواده آبادانی پای سفره افطار کذب محض است

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان خوزستان انتشار خبر به گلوله بسته شدن خانواده آبادانی در پای سفره افطار توسط مردان مسلح را از اساس کذب محض خواند.

سرهنگ سید رحمان موسوی گفت: طی یکی دو روز اخیر خبری با عنوان «مردان مسلح خانواده آبادانی را دم افطار به گلوله بستند» در شبکه های مجازی انتشار یافته است که اصلا صحت ندارد و این خبر تکذیب می شود.

وی با رد رخ دادن این حادثه افزود: انتشار اخبار این چنینی چیزی جز تشویش اذهان عمومی به همراه ندارد.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان ضمن هشدار به این دسته از افراد اظهار کرد: نیروی انتظامی با تولیدکنندگان محتوای چنین اخبار کذب و همین طور ارسال کنندگان آنها برابر قانون برخورد می کند.

به گفته سرهنگ موسوی بار حقوقی، قضایی و مسئولیت انتشار چنین اخبار کذب و بی اساسی که آرامش و امنیت روانی مردم را بر هم می زند، بر عهده فرد تولیدکننده محتوا و انتشار دهندگان این خبرها خواهد بود.

از روز گذشته تاکنون خبری با عنوان «مردان مسلح خانواده آبادانی را دم افطار به گلوله بستند» در گروه های اجتماعی به ویژه واتساب به سرعت در حال انتشار و دست به دست شدن است که محتوای آن به موضوع حمله مسلحانه دو مرد به یک خانواده در محله بهار اشاره دارد که گفته می شود در این حمله اعضای خانواده به شدت مجروح می شوند و همسایه ها نیز پس از فرار دو مرد مسلح، مجروحان را به بیمارستان می رسانند که صحت این خبر از سوی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان خوزستان رد شد.

نوشتن دیدگاه