اجرای بزرگترین طرح خنک سازی پالایشگاهی کشور در آبادان

طرح فرایند تصفیه پساب های پالایشگاهی با استفاده از فرآیندهای هیبریدی غشایی به عنوان بزرگترین طرح خنک سازی پالایشگاهی کشور در پالایشگاه نفت آبادان به مرحله پیش راه اندازی رسید.

سامانه خنک‌سازی آبی پالایشگاه آبادان از حالت یک‌بار گذر به حالت مدار بسته تغییر یافت و با اجرای این مهم، ضمن کمک به ارتقاء شاخص های زیست محیطی، از اتلاف انرژی جلوگیری شده و میزان مصرف آب و ورود پساب های صنعتی به اروندرود به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

رئیس اداره بهره برداری شرکت پالایش نفت آبادان گفت: و‌اح‍د سیستم خنک کننده آب مدار بسته تصفیه پساب صنعتی پالایشگاه آبادان با جدیدترین ‌اس‍ت‍‍ان‍د‌اردهای ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی با طراحی و اجرای مهندسان داخلی، به بهره برداری آزمایشی رسید.

جمشید خلیفه افزود: پیش از این، سیستم خنک کننده پالایشگاه آبادان به صورت یکبار گذر بود که آب مورد نیاز از به میزان 22 هزار متر مکعب در ساعت از رودخانه اروندرود برداشت شده و پس از استفاده در بخش های مختلف پالایشگاه به رودخانه بازگشت می شد.

وی اظهار داشت: با اجرای این طرح میزان برداشت آب از رودخانه اروندرود 80 تا 85 درصد کاهش یافته و پسماند آب ریخته شده به اروندرود نیز با حداقل آلایندگی و مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست کاهش یافته است.

خلیفه گفت: در ‌ای‍ن‌ واحد ‌آب‌ م‍خ‍ل‍وط پ‍س‍‍اب‌ه‍‍ا‌ی‌ ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ی‌ ج‍د‌اس‍‍از‌ی شده و ‌از ‌آن‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ن‍ی‍‍از‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ و ت‍‍ام‍ی‍ن‌ ‌آب‌ م‍ورد ن‍ی‍‍از و‌اح‍د‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍‍الای‍ش‍گ‍‍اه‌ ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ شده و از ورود پ‍س‍‍اب‌ ب‍ه‌ رودخانه ‌ارون‍درود ج‍ل‍وگ‍ی‍ر‌ی‌ م‍‍ی‌‌ش‍ود.

وی افزود: قرار است این واحد با حضور مسئولان ارشد وزارت نفت به بهره برداری نهایی برسد.

 

مدیر پروژه و رئیس اداره آب و برق و بخار پالایشگاه آبادان نیز در این آیین گفت: عملیات اجرایی این طرح از سال 1388 در زمینی به مساحت سه هکتار در پالایشگاه آبادان آغاز شده است.

علیرضا صدرانیا افزود: در این طرح ضمن تغییر آب خنک کننده از یکبار گذر به سامانه مدار بسته، حجم آب برداشته از رودخانه به میزان 95 درصد کاهش می یابد و میزان پسماند خروجی نیز 97 درصد کاهش می یابد.

وی افزود: با اجرای این طرح آب پس از 24 دقیقه چرخش در سیستم های مختلف پالایشگاه آبادان با 47 درجه سانتیگراد وارد قسمت خنک کننده طرح می شود و پس از عبور از 12 فیلتر خنک کننده با 24 درجه سانتیگراد مجددا برای کاهش حرارت واحدهای مختلف تولید وارد مدار می شود.

صدرانیا، هزینه اجرای این طرح را 680 میلیارد ریال و 28 میلیون یورو اعلام کرد و اظهار داشت:این طرح به صورت نوآورانه از سوی مختصصان پالایشگاه طراحی شده و برخی از قطعات مورد نیاز نیز از خارج کشور وارد و نصب شده است و هم اکنون طرح به صورت آزمایش به صورت سرویس کامل قرار گرفته است.

وی افزود: سیستم خنک کننده مستقیم پالایشگاه آبادان باعث می شد حجم آب زیادی از رودخانه برداشت شده و حجم آب زیادی به عنوان پسماند وارد رودخانه مجاور می شد.

 

رئیس اداره محیط زیست شهرستان آبادان نیز در این آیین گفت: پیش از اجرای این سامانه، روزانه حجم زیادی پسماند صنعتی پالایشگاه آبادان به رودخانه اروند می ریخت.

سید احمد موسوی آزاد افزود: قبل از اجرای این طرح روزانه 22 هزار مترمکعب در ساعت از رودخانه بهمشیر آب برداشت می شد که پس از گذشت از فرآیند واحدهای مختلف پالایشگاه وارد رودخانه دیگری می شد.

وی افزود: حجم سرمایه بالا و تکنولوژی پیشرفته استفاده شده در این طرح باعث شد تا میزان مواد نفتی و روغنی که به عنوان پساب وارد رودخانه می شد به میزان 90 درصد کاهش یابد و با تکمیل برخی طرح های تکمیلی در این واحد صنعتی میزان آلایندگی پسماند آب به حد استاندارد برسد.

پالایشگاه نفت آبادان به عنوان قدیمی ترین پالایشگاه جهان ٩٥ ساله است این پالایشگاه هم اکنون 25 درصد از فرآورده های نفتی کشور را تولید می کند.

خوراک این پالایشگاه، نفت خام تولیدی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که از طریق خطوط لوله از اهواز به آبادان انتقال داده می شود.

نوشتن دیدگاه