آغاز بهسازی جاده آبادان - چوئبده

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: جاده آبادان - بندر چوئبده به طول 47 کیلومتر شامل شانه سازی، خط کشی و آسفالت مناطق آسیب دیده بهسازی می شود.

منوچهر رحمانی افزود: برای اجرای بهسازی این جاده اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: با بهسازی این جاده تصادفات جاده ای در این مسیر ارتباطی کاهش و سرعت خودروهای حمل کالای های صادراتی به این بندر افزایش می یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: بهسازی این جاده در مدت سه ماه اجرا می شود.

نوشتن دیدگاه