راه اندازی بخش های تخصصی در بیمارستان های منطقه آزاد اروند

مدیر اداره سلامت سازمان منطقه آزاد اروند از راه اندازی بخش های تخصصی در بیمارستان های منطقه آزاد اروند خبر داد.

سید مهدی موسوی در آئین افتتاح اتاق عمل چشم پزشکی بیمارستان ولی عصر (عج) خرمشهر اظهار کرد: با راه اندازی بخش جرای چشم در خرمشهر که قرار است به عنوان پایلوت جراحی چشم آبادان و خرمشهر باشد، هزینه های جانبی بیماران صفر می شود.

وی همچنین از راه اندازی بخش ENT (گوش، حلق ، بینی) و بخش جراحی مغز و اعصاب طی آینده ای نزدیک در بیمارستان های منطقه اروند خبر داد.

مدیر اداره سلامت سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه طی دو سال اخیر از عمر سازمان منطقه آزاد اروند همکاری ها در بحث سلامت در بهترین حالت خود نسبت به گذشته بوده است، افزود: این رویداد ناشی از تعامل بین بخشی است که از میان مهمترین اقدامات انجام شده می توان به تخصیص ۲۵ میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان منطقه آزاد اروند برای توسعه و ارتقای بیمارستان ولی عصر (عج) که صرف اورژانس، کلینیک تخصصی و بخش های مختلف شد، اشاره کرد.

موسوی به برشماری سایر هزینه های تخصیص داده شده برای توسعه مراکز بیمارستانی دو شهر آبادان و خرمشهر نیز پرداخت و ادامه داد: ۱۰ میلیارد تومان برای بیمارستان طالقانی آبادان و همچنین هشت میلیارد تومان نیز برای بیمارستان اروندکنار با هدف کمک به مناطق همجوار از سوی سازمان منطقه آزاد اروند تخصیص داده شده است.

وی بر لزوم رسیدن مردم به نگاهی مثبت و امیدوار کننده نسبت به مراکز درمانی منطقه تاکید کرد و گفت: از رسانه ها این انتظار می رود به مقایسه گذشته و حال پرداخته و در مردم نوعی امیدواری نسبت به بیمارستان های منطقه ایجاد کنند و کمک کنند که مردم به این باور برسند که در این مراکز اتفاقات خوب و امیدوار کننده ای رخ داده است.

نوشتن دیدگاه