مشارکت سرمایه گذار خارجی در ساخت بیمارستان 400 تختخوابی آبادان

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: سرمایه گذار خارجی برای احداث بیمارستان 400 تختخوابی شهید بهشتی آبادان با این دانشکده مشارکت می کند.

علیرضا آموزنده دوشنبه در حاشیه بهره برداری از اتاق عمل جراحی چشم بیمارستان ولیعصر (عج) خرمشهر اظهار داشت: برای احداث بیمارستان 400 تختخوابی شهید بهشتی آبادان و تامین اعتبار آن از محل فایناس و سرمایه گذاری خارجی با تیم خارجی وارد مذاکره شدیم.

وی گفت: پس از ماه مبارک رمضان، نشست هماهنگی با طرف خارجی برای امکان سنجی و اجرا و ساخت بیمارستان شهید بهشتی برگزار می شود.

 

آموزنده افزود: در بخش توریسم درمانی نیز با توجه به اینکه با مردم بصره عراق هم مرز هستیم، امکان پذیرش بیماران در بخش سرپایی و بستری وجود دارد کماکان هم اینک نیز به صورت غیررسمی بیماران عراقی ویزیت می شوند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان از بخش خصوصی برای مشارکت در احداث بیمارستان خصوصی دعوت کرد و گفت: در منطقه آبادان و خرمشهر بیمارستان خصوصی وجود ندارد و اگر بخش خصوصی مشارکت داشته باشد دانشکده علوم پزشکی آبادان برای فراهم کردن تمام امکانات و مجوزها برای راه اندازی بیمارستان خصوصی آمادگی دارد.

آموزنده اولویت نخست برنامه های دانشکده علوم پزشکی آبادان را پیگیری پیشرفت طرح های کلنگ زنی شده سال 94 عنوان کرد و گفت: احداث یا تکمیل بیمارستان 220 تختخوابی خرمشهر، فوق تخصص قلب و عروق خرمشهر، بیمارستان 240 تختخوابی طالقانی 2 و بیمارستان 34 تختخوابی اروندکنار از اولویت برنامه های دانشکده علوم پزشکی آبادان است.

 

آموزنده میزان اعتبار مورد نیاز برای احداث بیمارستان شهید موسوی خرمشهر را نیز یک هزار و 400 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این طرح، یک هزار و 200 میلیارد ریال مصوبه دارد و مابقی از منابع داخلی تامین می شود و بخش تجهیز از سوی مقام عالی وزارت تامین اعتبار می شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان اعتبار بیمارستان تخصصی قلب و عروق خرمشهر را 500 میلیارد ریال پیش بینی کرد و افزود: حدود یک هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار برای بیمارستان طالقانی نیاز است که خوشبختانه بنیاد مستضعفان هزینه آن را تقبل کرده است.

آموزنده اظهار داشت: پیش بینی می شود بخش ساختمانی بیمارستان اروندکنار نیز فصل پاییز پایان یابد و بخش تجهیز تا پایان سال جاری بهره برداری می شود.

نوشتن دیدگاه