یارانه نقدی خرداد چهارشنبه واریز می‌شود

یارانه نقدی خرداد ماه ساعت ۲۴ روز چهارشنبه هفته جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

شصت و چهارمین مرحله از واریز یارانه نقدی مربوط به خرداد ماه ۱۳۹۵ ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۵ به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

مبلغ یارانه خرداد ماه همچون ماه های قبل به ازاء هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

نوشتن دیدگاه