عملیات خوداجرایی سمپاشی نخلستان های آبادان

مدیر جهاد کشاورزی آبادان از شروع سمپاشی علیه علف‌های هرز نخیلات به صورت خود اجرایی در قالب احیای نخیلات آبادان با همکاری موسسه جهاد نصر مجری طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری خبر داد.

ناجی شهیب زاده گفت: در راستای مبارزه شیمیایی با این دو گونه مهاجم، جهاد کشاورزی آبادان با هماهنگی موسسه جهاد نصر در قالب طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری اقدام به سمپاشی مناطق آلوده کرده است.

وی اظهار داشت: تاکنون 79 نفر از دو روستای ابوشکر و کوت‌شنوف در بخش اروندکنار آبادان از این طرح بهره‌مند شده و 21 هکتار تحت عملیات سمپاشی قرار گرفته است.

شهیب زاده گفت: کشاورزانی که سال جاری نخلستان‌های آنان زیرپوشش این طرح قرار دارد با مراجعه به مرکز جهاد کشاورزی و با توجه به اظهار نظر کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و تحت نظر آنان سم را به تناسب وسعت نخلستان دریافت و اقدام به سمپاشی می‌کنند.

وی بیان داشت: علفهای هرز نی و حلفه از گونه های مهاجمی هستند که به عنوان یک تهدید در نخلستان‌های آبادان محسوب می‌شود و مبارزه با آنها هر ساله در دستور کار کشاورزان و جهاد کشاورری قرار می‌گیرد.

آبادان بیش از دو میلیون اصله نخل بارور دارد.

نوشتن دیدگاه