به کارگیری سیم های روپوش دار در شبکه برق آبادان

مدیر اداره برق آبادان گفت: در این طرح شش هزار متر سیم روپوش دار در شبکه بیست کیلومتری با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون تومان مورد استفاده قرار گرفته است.

آقای ناصری کاهش تاثیرات آلودگی و عوامل جوی، پدیده هایی مانند باد و طوفان در شبکه های برق و رفع خطرات برق گرفتگی ناشی از برخورد با این کابلها را از مزایای تجهیز شبکه های برق با این سیمها برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد در روستاهای حاشیه شرق و غرب آبادان از این نوع سیم استفاده خواهد شد.

نوشتن دیدگاه