جای خالی فرهنگ در شهرداری آبادان

شهرداری آبادان می‌تواند به جای شرکت دادن عده‌ای محدود و منفعت رساندن به تعدادی معدود، تمام افراد جامعه شهری را درگیر یک چالش فرهنگی کند که به وسیله آن بتوان انواع تفکر مثبت و شاداب را در یک شهر نهادینه کرد.

فرهنگ شهرنشینی و تولی بر شهرها، از ملزومات اداره هر منطقه است که در صورت عدم وجود آن زندگی شهرنشینی به واقعه‌ای تلخ و غیر قابل تحمل برای پیر و جوان و خرد و کلان مبدل می‌شود.

در این بین شهرداری‌ها نقش بسیار مهمی در ایفای وظیفه فرهنگ‌سازی در هر شهر را دارند و با استفاده از خلاقیت‌های روابط عمومی و اداره فرهنگی خود می‌توانند نقش انکارناپذیری در ایجاد نشاط و همسوسازی جامعه با تفکرهای مثبت و اخلاق صحیح را ایفا کنند.

این ارگان اجرایی همه‌روزه به‌طور مستقیم با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد و تأثیر آن را نیز می‌توان گام‌به‌گام در هر کوچه و خیابان مشاهده کرد، بر همین اساس می‌تواند با ایجاد تمهیدات فرهنگ خط‌مشی صحیح و مثبتی را به جامعه شهری تزریق کرده و خود را به‌عنوان متولی فرهنگ در هر شهر معرفی کند.

از ارگان‌هایی که انتقادات زیادی به عملکرد آن وارد بوده و در زمینه اقدامات فرهنگی نیز از رزومه بسیار ضعیفی برخوردار بوده، شهرداری آبادان است که این گزارش مشخصاً متوجه این نهاد بوده که قصد داریم به عملکرد آن در زمینه‌های فرهنگی بپردازیم.

 

همان‌گونه که در عنوان این گزارش آمده است، جای خالی فرهنگ و فرهنگ‌سازی در این شهرداری به‌وضوح دیده می‌شود، سازمانی مشخصاً سعی دارد با پوشش تبلیغاتی خود، اقدامات ناچیز خود را به رخ شهروندان کشیده و در عوض فرهنگ‌سازی به تبلیغات و اذهان را به سمت‌ و سوی مثبت‌نگری در رابطه با عملکرد خود هدایت کند.

البته این اقدام زیرکانه شهردار آبادان چندان هم از چشم اهالی فرهنگ و رسانه دور نمانده و بر همین اساس نیز انتقادات زیادی به عملکرد وی وارد است.

در قانون شهرداری آبادان آمده است که سالانه 600 میلیون تومان، شهرداری آبادان می‌تواند برای تبلیغات خود هزینه کند، رقمی قابل‌توجه که به‌جای اینکه در جیب عده‌ای خاص برود، صرف امور ساده و پیش پا افتاده فرهنگی شود؛ اما این هزینه تبلیغات صرف چه اموری می‌شود نیز جای بحث دارد.

این شهرداری که از انجام پروژه‌های بزرگ و به‌اصطلاح مشکل‌گشای در سطح شهر آبادان ناتوان است، در پس هر اقدام ناچیزی از جمله آسفالت، روکش یا لکه‌گیری معابر خیابان‌های این شهر یا ساخت بوستان‌های کوچک و عاری از آب و علف، تبلیغات گسترده‌ای می‌کند.

این هزینه که بدون هیچ زحمتی تنها در جیب عده‌ای رفته و باعث می‌شود تا برای امور فرهنگی در این شهرداری بودجه‌ چشم‌گیری باقی نمانده و عمدتاً از این قبیل اقدامات سر باز زده شود.

می‌توان با این هزینه‌ها صحنه‌ها و لحظات زیبایی را برای مردم رقم زد و با آن اقدامات ماندگاری را به انجام رساند که متأسفانه این خلاقیت در این ارگان وجود ندارد.

اقدامات فرهنگی شهرداری آبادان تنها به برگزاری جشن‌هایی منتهی شده که آن نیز توسط افرادی خاص به انجام می‌رسد هر بار با برنامه‌های تکراری و افراد تکراری، این شادی‌های زودرس و پر هزینه به مردم تحمیل می‌شود.

و یا به تازگی نیز این شهرداری اقدام به برگزاری جشنواره‌ای در حوزه مطبوعات کرده و سعی دارد در آن از دوستان رسانه‌ای خود که چشم‌ها را بر روی کاستی‌ها و ضعف‌ها بسته‌اند، به هر طریقی تجلیل به عمل آورد.

 

رشد و توسعه فرهنگی هر جامعه، مدیون مدیریت مدبرانه و مقتدرانه‌ای است که بتواند با اعمال مدیریت فرهنگی، تمام اعضای جامعه را از مرحله‌ای محدود و نامناسب، که فضای تنفس فرهنگی را تنگ کرده خارج کند و افراد آن جامعه را به شادابی و تحرک وادار کند.

اگر چنین مدیریتی در جامعه وجود نداشته باشد یا مردم با مدیران ضعیف، کم‌هوش ناآگاه و بی‌تدبیر روبه‌رو باشند طبعاً نباید انتظار شکوفایی فرهنگ و مقولات فرهنگی داشت.

این سازمان اجرایی می‌تواند با این هزینه‌ها عملکرد بهتری در زمینه فرهنگ از خود بر جای بگذارد و به جای شرکت دادن عده‌ای محدود و منفعت رساندن به تعدادی معدود، تمام افراد جامعه شهری را درگیر یک چالش فرهنگی کند که به وسیله آن بتوان انواع تفکر مثبت و شاداب را در یک شهر نهادینه کرد.

اقدامات مورد اشاره این گزارش، بسیار ساده و ابتدایی هستند، نظیر نصب المان‌های شهری که افراد را به تفکر وادار کند یا نصب بنرهای اخلاقی و استفاده از شعارها و سخنان بزرگان، که در ذهن مخاطب تأثیر مثبت و رو به جلو بگذارد.

یا اینکه در بوستان‌های شهر که بسیار هم محدود هستند، اقدام به برگزاری کلاس‌های فرهنگی با جذابیت بالا کرده و تبلیغاتی در این رابطه به انجام برسد تا افراد بیشتری از این زمینه‌ها بهره گیرند.

 

متأسفانه روابط عمومی شهرداری آبادان تنها در اندیشه پوشش عملکرد ضعیف این ارگان است و از سایر حوزه‌ها و وظایف خود ناآگاه مانده که امیدواریم این معضل خودبینی و خود رضایتی در این سازمان نیز از بین رفته و کمی نیز شهروندان آبادانی در برنامه‌های شهر خود دخیل کنند.

بدون شک ایجاد فضای نشاط اجتماعی در شهرها نیازمند خلاقیت و اذهان دلسوز در ادارات است که به گونه‌ای با تجربیات خود در برنامه‌های فرهنگی اجتماعی و تفریحی همواره پیشتاز هستند.

ضرورت رویکرد انسان‌شناسانه و فرهنگی یک شهر و نهادینه کردن این رویکرد از طریق توسعه برنامه‌های فرهنگی و علمی برای شناخت و درک‌ ساز و کارهای اجتماعی و فرهنگی، تلاش برای یافتن راه حل‌های نزدیک، ساده و ابتدایی برای از بین بردن این معضلات راهی است که باید برای رسیدن به فرهنگ شهری طی کرد.

باید توجه داشت مدیریت شهری ابزاری است که به وسیله آن می‌توان توسعه پایدار فرهنگی و اجتماعی را به وجود آورد.

در چنین مراتب مدیریت شهری، به ویژه شهرداری‌ها می‌توانند به عنوان کارگزاران محلی به بهبود مناسبات اخلاقی و اجتماعی شهروندان کمک کنند.

سعی در شناخت نقاط ضعف فرهنگی آن جامعه از طریق اشاعه فرهنگ‌های سازنده و کالبد شکافی ضرورت مداخله و تأثیرگذاری مدیریت شهری در امور فرهنگی و اجتماعی و چگونگی اجرایی شدن آن، یکی از مسائل مهم و وظایف اصلی مدیران سازمان‌های فرهنگی و روابط عمومی به شمار می‌رود که باید همواره مورد توجه متولیان فرهنگ در هر جامعه قرار گیرد.

 

یادداشت: علی دایلی

نوشتن دیدگاه